Реализација семинара "Вештине за адолесценцију..."

  • Штампа

03-05.11.2017. У ОШ "Драгојло Дудић" у Београду реализован je акредитован семинар број 20 (24 сата) „Вештине за адолесценцију – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих" (област: васпитни рад). Семинар су реализовале Весна Петровић Урошевић, Борислава Максимовић и Споменка Ћирић Јанковић.

Теме које су на семинару обрађене су: Почетак тинејџерског доба - пут адолесценцијe; Градимо самопоуздање и вештине комуникације - Позитивно управљање емоцијама; Унапређивање односа са вршњацима; Јачање породичних односа; Правимо здраве изборе; Поставимо циљеве за здрав живот. Циљ семинара био је да се јача васпитни и превентивни утицај школе.

Овај семинар је за школске 2016/2017. и 2017/2018. подржао Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш.