NiCAT кластер

  • Штампа

25.10.2013.  У просторијама Регионалног центра, a у  организацији NiCAT кластера одржан је једнодневни тренинг са темом „Писање предлога пројекта са фокусом на HORIZON 2020“, за 20 представника локалне самоуправе и  чланова кластера. Предавач je био Бошко Нектаријевић