Републички синдикат сакупљача секундарних сировина из Ниша

  • Штампа

25.10.2013.  У Регионалном центру је одржанa jeднодневнa радионица на тему: «Активне мере и подстицајна средства Националне службе за запошљавање за покретање сопственог бизниса и запошљавање маргинализованих и угрожених група становништва у Србији. Потенцијални модели партнерства цивилног, јавног и бизнис сектора у решавању статуса и побољшању услова живота и рада неформалних сакупљача». Радионица је била у организацији Републичког синдиката сакупљача секундарних сировина из Ниша. Учествовало је 20 корисника.