Реализација семинара "Подршка ученицима и наставницима у превенцији насиља"

  • Штампа

24.02.2018. Акредитовани семинар катлошки бр.67, Подршка ученицима и наставницима у превенцији насиља (8 бодова, К3, П4), реализован је у Регионалном центру за 23 наставника. На семинару су учествовали наставници из Мајданпека, Житорађе, Куршумлије и Ниша. Циљ семинара је унапређивање компетенција наставника у осмишљавању превентивних активности и адекватног реаговања у ситуацији насиља.

Теме семинара су: Упознавање са законском регулативом, Осмишљавање превентивних активности, Едукација наставника о могућим начинима реаговања у конфликтним ситуацијама, Оспособљавање за препознавање ситуација насиља, Процењивање нивоа ризика, Уочавање могућности инкорпорације програма превенције у свим областима квалитета живота и рада у школи кроз осмишљавање акционог плана, Осмишљавање могућег начина вођења документације о превентивним и интервентним активностима.

Семинар су реализовале Марсела Ескенази Милутиновић и Александра Јованкин, дипломирани педагози.

IMG 3283 IMG 3285