Реализација семинара "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања"

  • Штампа

24.02.2018. У Центру за стручно усавршавање у Лесковцу, реализован је акредитовани семинар број 4, "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања" (8 бодова).

Семинар је, за 11 библиотекара из основних и средњих школа, реализовала др Весна Црногорац.

Учесници су на семинару добили информације о основним функцијама библиотеке, савременим трендовима у подстицању и развоју читања, читању у времену Интернета и нових медија, критичком читању лектире у школској библиотеци.

Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018. г.