Реализација семинара "Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави"

  • Штампа

24.03.2018. Акредитовани семинар кат. бр. 422, "Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави" (8 бодова), одржан је у Регионалном центру за 25 наставника нишких школа. Циљ семинара је развијање педагошких и дидактичко - методичких компетенција наставника у области вредновања постигнућа ученика у настави и увођење различитих иновативних приступа.

Теме које су биле реализоване на семинару су: Основе процеса вредновања ученичких постигнућа, Принципи оцењивања и њихова улога у пракси, Мотивациона улога оцењивања у настави, Афирмисање предности формативног оцењивања, Улога стандарда постигнућа у процесу оцењивања, Недоумице и изазови у процесу оцењивања, Модели повратне информације о оцени, Критеријуми оцењивања ученика, Тестови знања као средство вредновања постигнућа ученика, Ученички портфолио као средство ефикасног оцењивања.

Семинар су реализовали проф. др Радован Антонијевић са Филозофског факултета у Београду и Наташа Николић, асистент на Одељењу за педагогију и андрагогију.

IMG 3417IMG 3418