Обука за коришћење апликације еЗУП

  • Штампа

26-30.03.2018. У Регионалном центру је одржана обука за коришћење апликације еЗУП на порталу еУправа. Обука је намењена запосленима у Градској управи града Ниша који су овлашћени за приступ информационом систему еЗУП. Информациони систем еЗУП је алат за електронску размену података свих органа јавне управе, што је значајно за аутоматизацију административних поступака и увођење модерне електронске управе у Србији. Помоћу овог система је повезано шест највећих база података у Србији – Mатичне књиге, базе МУП-а, Пореске управе, Фонда ПИО, Националне службе за запошљавање и Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Сваког дана трајања обуке билe су по две групе корисника, тако да је укупан број учесника обуке око 100, од чега су 22 администратора у апликацији еЗУП. Предавачи на обуци били су службеници Градске управе Града Ниша: Милена Милетић, Зоран Димитријевић, Звонко Самарџија и Хрвоје Димић.

20180330 075732 20180330 080439