Образовно-културнa заједницa "Романипен"

  • Штампа

14.06.2018. У Регионалном центру је, у организацији Образовно-културне заједнице "Романипен" из Крагујевца, одржана обука Развој деце раног узраста и подршка деци и породицама из осетљивих група. Обука је део активности пројекта "Иницијатива за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији", који је финансијски подржан од стране Фондације за отворено друштво. 

Обука је била намењена члановима локалних тимова, а обуци је присуствовало 20 чланова. Водитељ на обуци била је Ангелина Скареп из Центра за интерактивну педагогију.

IMG 3956 IMG 3954 

Семинар су реализовали аутори овог програма: Ана Живковић и Маријан Миланов, наставници енглеског језика.
Циљеви семинара су: Усвајање информација о могућностима и предностима коришћења мобилних апликација у
наставном процесу и значају примене ИКТ-а у настави, Оспособљавање наставника за употребу паметних телефона/таблета и мобилних апликација упроцесу планирања, организације, реализације и евалуације наставе и Мотивисање наставника да употребом мобилних апликација развијају иновативне медоте наставе и
управљања одељењем. Ови циљеви треба да мотивишу ученике на већу укљученост и ангажовање у процесу
наставе и учења, да прате трендове у овој области, да самостално истражују и напредују. На семинару је учествовало 24 наставника ове школе. При акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања семинар је подржао Регионални центар Ниш.