Састанак Актива наставника статистике

  • Штампа

15.06.2018. У Регионалном центру је одржан други регионални састанак Актива наставника који предају статистику

Дневни ред састанка био је:

1. Извештај и разговор о Републичком такмичењу из статистике;

2. Састављање заједничких задатака;

3. Идеја о статистичкој олимпијади;

4. План рада за наредну школску годину.

Састанак је организовао Александар Мишковић, наставник статистике у Правно-пословној школи у Нишу.

Актив наставника статистике је најскорије формиран наставнички актив и један је од 16 регионалних актива/подружница/секција који се редовно састају у Регионалном центру и од кога имају подршку у свом раду. 

Циљеви семинара су: Усвајање информација о могућностима и предностима коришћења мобилних апликација у
наставном процесу и значају примене ИКТ-а у настави, Оспособљавање наставника за употребу паметних телефона/таблета и мобилних апликација упроцесу планирања, организације, реализације и евалуације наставе и Мотивисање наставника да употребом мобилних апликација развијају иновативне медоте наставе и
управљања одељењем. Ови циљеви треба да мотивишу ученике на већу укљученост и ангажовање у процесу
наставе и учења, да прате трендове у овој области, да самостално истражују и напредују. На семинару је учествовало 24 наставника ове школе. При акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања семинар је подржао Регионални центар Ниш.