Састанак Актива наставника ликовне групе предмета

  • Штампа

21.06.2018. У Регионалном центру је одржан састанак Актива наставника ликовне групе предмета коме је присуствовало 7 наставника. 

Састанак је имао следећи дневни ред: 
1. Извештај са Четвртих ликовних сусрета ученика основних школа општине Пантелеј; 
2. Подела потврда за стручно усавршавање "Мали Пјер".

Састанак је организовала и водила Светлана Мићић, наставница ликовне културе.

Актив наставника ликовне групе предмета је један од 16 регионалних актива/подружница/секција који се редовно састају у Регионалном центру и од кога имају подршку у свом раду. 

Циљеви семинара су: Усвајање информација о могућностима и предностима коришћења мобилних апликација у
наставном процесу и значају примене ИКТ-а у настави, Оспособљавање наставника за употребу паметних телефона/таблета и мобилних апликација упроцесу планирања, организације, реализације и евалуације наставе и Мотивисање наставника да употребом мобилних апликација развијају иновативне медоте наставе и
управљања одељењем. Ови циљеви треба да мотивишу ученике на већу укљученост и ангажовање у процесу
наставе и учења, да прате трендове у овој области, да самостално истражују и напредују. На семинару је учествовало 24 наставника ове школе. При акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања семинар је подржао Регионални центар Ниш.