Реализација радионица "Next-Lab/Go-Lab"

  • Штампа

25. и 26.08.2018. У Регионалном центру су одржане радионице "Next-Lab/Go-Lab"25. августа је одржана радионица за 16 наставника гимназија и средњих стручних школа, а 26. августа за 25 учитеља и наставника из основних школа.

Радионице је реализовала Нада Стојичевић, професор електро-групе предмета, ЕТШ "Никола Тесла", Панчево, Scientix амбасадор, Next-Lab/Go-Lab амбасадор, Nerpod Pionear .

Next-Lab је европски пројекат који је продужетак Go-Lab пројекта (European Schoolnet - EUN) који има за циљ да омогући наставницима да имају приступ online и remote лабораторијама и да их уз помоћ одговарајућих алата користе у настави природно-математичких предмета. Пројекат "Next-Lab/Go-Lab" се на првом месту обраћа наставницима који предају СТЕМ области (наука, технологија, инжењерство и математика), али је применљив и у свим областима учења. У оквиру радионице наставницима је представљен истраживачки приступ настави и начини креирања лекција коришћењем online лабораторија.

На крају обуке наставници сами креирају наставне материјале, што их уводи у имплементирање ИКТ-а у наставу. Коришћењем online лабораторија може делимично да се превазиђе проблем недовољне опремљености школа за извођење наставе из појединих предмета.

rad1
rad2 rad3
rad4