Реализација семинара "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама"

  • Штампа

29.08.2018. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар број 65, „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама“ (8 бодова). Семинару су присуствовали наставници и стручни сарадници из основних и средњих школа, укупно њих 21.

Реализатори су били Младен Јовановић и Милена Младеновић.

Семинар се бави актуелним темама насиља у школама, самовредновањем квалитета безбедности у школи, базом података. На семинару учесници започињу рад на плану превенције и моделу годишњег планирања реаговања установе кад се насиље догоди.

Семинар је био подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018, од 01.09.2018. семинар је део Каталога програма стручног усавршавања за наредне три школске године 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. годину.

nas nas 2