Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама

  • Штампа

31.08. / 2.09.2018. Акредитовани семинар за наставнике, Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама (кат. бр.136; област Васпитни рад; 20 сати стручног усавршавања), реализован је у Регионалном центру.

На семинару је учествовало 27 наставника основних и средњих школа из Ниша, Прокупља, Пирота, Врања, Лесковца, Грачанице и Косовске Витине. Испред ауторског тима удружења Психокод које је подржало семинар, семинар су реализовале Ирена Лободок Штулић и Милка Михајловић.

Семинар обрађује следеће теме:

- Однос наставник - ученик, сложено поље комуникације;
- Схватање ауторитета и избор васпитног стила као одреднице начина комуникације;
- Поступци ученика који нас ометају у раду;
- Ја - поруке у функцији позивања на сарадњу;
- Активно слушање и емотивна подршка;
- Адекватни и неадекватни начини реаговања на проблеме ученика;
- Емпатија и развој емпатичности код ученика;
- Конфликти и шта са њима;
- Стилови реаговања у конфликтним ситуацијама.

um kom 0 um kom 1

um kom 2 um kom 3