Састанак секције школских психолога града Ниша

  • Штампа

30.10.2018. Састанак секције школских психолога града Ниша је одржан у Регионалном центру. После усвојеног записника са предходног састанка приступило се најављеној теми, тј. конференцији путем скајпа "Емоционална интелигенција", коју је одржао психолог Маријан Тошић.

Састанак је настављен дискусијом о новим Правилницима важним за рад психолога: Правилник о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој школи и породици и Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП. Састанку је присуствовало 35 психолога.

psiholozi 1 psiholozi 2 psiholozi 3 psiholozi 4