Активности ЦПН пројеката „Преточимо знање у практичан рад“

  • Штампа

30.10.2018. Ученицима прве године ЕТШ „Мија Станимировић" образовни профил – Електротехничар информационих технологија демонстриран је пројекат „Преточимо знање у практичан рад“. Презентација „Електрицитет и електрична енергија“ представљала је увод у радионице. Током презентације ученици су се упознали са специфичним средствима, методама и поступцима који су коришћени током саме реализације.

Професори са Електронског факултета у Нишу су пренели и део искуства у раду са садашњим студентима и дали значајне смернице ученицима – будућим студентима. Презентација је наменски периодично прекидана ради решавања конкретних задатака који су касније и практично проверавани. Ради лакше реализације радионице ученици су радили у две групе од по 15 ученика. Током реализација вежби посебна пажња је посвећена логичким колима (НЕ, ИЛИ, И, НИЛИ, НИ). Такође, ученицима је пружена прилика да коришћењем унимера и применом Омовог закона измере и израчунају напоне и струје у колима. Ученици су извршили експерименталну проверу десетак вежби.

19.10.2018. У Електротехничкој школи "Мија Станимировић" у Нишу одржана je промоција пројекта „Преточимо знање у практичан рад“. Представљен је пројекат, демонстрирано је како се користи опрема приликом реализација вежби у оквиру овог пројекта, извршена је промоција Центра за промоцију науке, размотрене су могућности сарадње са Електронским факултетом у Нишу и учествовање на IEEESTEC конференцији, најављене су активности за наредни период и уговорене радионице. 

Пројекат „Преточимо знање у практичан рад“ представљен је и професорима ЕТШ “Мија Станимировић”, професорима Радмили Лучи, Горану Лучићу и директору Александру Стевановићу.

mia 1 mia 2 mia 3 mia 4