Састанак Актива наставника физике Нишавског округа

29.01.2019. Редовни месечни састанак Актива наставника физике Нишавског округа одржан је у Регионалном центру. На састанку су обрађене следеће теме:

1. Завршни испит у основној школи;
2. Организација општинског такмичења за ученике основних школа;
3. Информација о општинском такмичењу за ученике средњих школа.

Састанак је сазвао и водио Славољуб Митић, наставник физике у Гимназији "Светозар Марковић".