Састанак Актива наставника економске групе предмета

  • Штампа

30.01.2019. Актив наставника економске групе предмета одржао је састанак у Регионалном центру. Састанку је присуствовало учествовало 10 наставника из Економске, Трговинске и Правно пословне школе из Ниша. На састанку су усвојена стратешка документа актива. Такође, постигнут је договор да се 26. марта, обележава као дан Регионалног актива наставника економске групе предмета.

26.3.2018. основан је Регионални актив наставника Статистике, који је касније прерастао у Регионални актив наставника економске групе предмета тако што је постојећем активу Статистике придодат актив Виртуелних привредних друштава, а већ на следећем састанку актив прераста у Регионални актив наставника економске групе предмета у оквиру кога раде остали подактиви. Председавајући на састанку, Александар Мишковић је образложио присутнима овај предлог, и он је једногласно усвојен те се 26.03. узима као дан Регионалног актива наставника економске групе предмета.

Састанак је водио Александар Мишковић, професор у Правно-пословној школи.