Пример добре праксе ОШ "Бубањски хероји"

  • Штампа

30.01.2019. Пример добре праксе ОШ "Бубањски хероји" из Ниша, угледни час "ВУКОВА РЕФОРМА" представљен је у великој сали Регионалног центра. Тема угледног часа је обележавање 150 година Вукове реформе и 200 година од објављивања "Првог српског рјечника", а све то крози систематизацију градива из области историје језика.
Као производ тимског рада ученика VIII 2 и VIII 3 разреда, приказани су филм и презентација, прочитани су најбољи и награђени радови. Ученик Петар Јевтић, читао је делове есеја "О језику" , које је сам написао. Чланови драмске секције дочарали су значај дела Вука Караџића, Доситеја Обрадовића и њихових савременика. Кроз тридесетак изабраних питања из области историје српског језика, кроз квиз, ученици су на занимљив начин представили школско градиво.
Водечи рачуна о визуелном ефекту, обучени у народну ношњу ученици су послужили чесницу, проју и погачу свим гостима угледног часа.
Као пратећа активност у холу Регионалног центра постављена је изложба са најбољим и награђеним ученичким литерарним и ликовним радовима по конкурсу који је спроведен у школи. Реализатор угледног часа била је Татјана Цекић, наставник српског језика у ОШ "Бубањски хероји".

uc 1 uc 2 uc 3 uc 4