Реализован семинар "Умеће комуникација - како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама"

  • Штампа

1-3.02.2019. Акредитовани семинар Умеће комуникација - како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама, каталошки број 171, реализован је у Регионалном центру.
Теме обрађене на семинару: Однос између ученика и наставника - сложено поље комуникације; Ауторитет и васпитни стил; Понашања ученика која нас ометају у раду: Како реагујемо? ( Ја поруке - структура, услови за примену и ефекти), Проблеми ученика: Како реагујемо? (Активно слушање - емотивна подршка, услови за примену и ефекти); Начини поступања у проблемским (конфликтим) ситуацијама - афирмисање конструктивних приступа у решавању ситуација из школске праксе.
Водитељски пар и овог пута биле су психолози из београдског удружења Психокод: Ирена Лободок Штулић и Милка Михајовић. На семинару су учествовали наставници из Ниша, Бујановца, Јагодине, Пирота, Бора, Алексинца и Мерошине.

Umeće komunikacija 2 Umeće komunikacija 1