Састанак Актива наставника географије

  • Штампа

01.03.2019. У оквиру Актива наставника географије одржан је састанак Извршног одбора Подружнице Српског географског друштва Ниш. На састанку је договорено на који начин ће се спровести Општинско такмичење.
Такође је договорен одлазак у Београд на годишњу скупштину СГД 23. марта 2019. године. На састанку је учествовало 10 наставника, састанак је сазвао и водио Марко Ђорђевић, наставник географије у ОШ "Душан Радовић".