Пример добре праксе "Детињства историјских личности у причама Светлане Велмар Јанковић"

  • Штампа

12.03.2019. Пример добре праксе учитељице Марије Миловановић из ОШ "Стефан Немања" у Нишу, под називом "Детињства историјских личности у причама Светлане Велмар Јанковић", приказан је у Регионалном центру. Повод за избор ове теме биле су две приче Светлане Велмар Јанковић из Читанке за IV разред: Стефаново дрво и Златно јагње (Стефан Дечански и Растко Немањић), где су ученици проналазили заједничке елементе у овим причама. Кроз пројектну активност ученика IV разреда, сазнали смо разлоге, начине избора и ток реализације рада на пројекту, као и крајње резултате,методе представљања на јавном часу, али и евалуацију самих ученика о свом учешћу и о успешности целог пројекта. Приказана је и појашњена употреба веб алата iPiccy, Linoit, Piktochart иThinglink, који се односе на израду интерактивних слика, обраду слика, прављења паноа и постера. Сви алати могу се користити у различитим наставним јединицама. На презентацији је учествовало 20 наставница и наставника основних школа.

Honeyview IMG 1507velmarjanovic Honeyview IMG 1509velmarjankovic