Реализована неакредитована обука "Основи библиотечког пословања II"

  • Штампа

4.04.2019. У Регионалном центру одржана је неакредитована обука "ОСНОВИ БИБЛИОТЕЧКОГ ПОСЛОВАЊА II". Обука је наставак обуке "ОСНОВИ БИБЛИОТЕЧКОГ ПОСЛОВАЊА I”.
На обуци су обраћене теме: Каталогизација (израда каталога) и Ревизија и отпис библиотечке грађе (поступак).
Обуци су присуствовали библиотекари из школа у Нишу и Пироту, њих 11.
Реализатор обуке била је Весна Црногорац, доктор културолошких наука и комуникологије, аутор и реализатор бројних акредитованих семинара за школске библиотекаре и наставнике од стране ЗУОВ-а.