Стручни испит из области заштите од пожара

  • Штампа

11.04.2019. Компанија “Balkans security services d.o.o.“ је у Регионалном центру Ниш одржала полагање стручног испита из области заштите од пожара лицима која раде на пословима заштите од пожара. Полагање стручног испита је одржано пред комисијом из Министарства унутрашњих послова. Полазници са средњом стручном спремом су полагали предмете из општег дела: Нормативно уређење заштите од пожара; Опасне материје, пожар и експлозије. А из специјалистичког дела: Превентивна заштита од пожара, Средства за гашење пожара, Ватрогасне справе и опрема, Тактика гашења пожара и Практичан део посебне обуке. Полазници са високом стручном спремом су полагали предмете из општег дела: Нормативно уређење заштите од пожара; Опасне материје, пожар и експлозије, а из специјалистичког дела: Превентивна заштита од пожара, Средства за гашење пожара, Ватрогасне справе и опрема, Тактика гашења пожара, Стабилни системи заштите од пожара. Укупно је 60 кандидата полагало стручни испит

Honeyview IMG 1903 Honeyview IMG 1904