Одржан састанак Регионалног актива наставника економске групе предмета Нишавског, Топличког и Пиротског округа

  • Штампа

27.05.2019. Састанак Регионалног актива наставника економске групе предмета Нишавског, Топличког и Пиротског округа одржан је у Регионалном центру. Састанак је сазвао и водио Александар Мишковић, председник. 
Дневни ред састанка био је следећи:
1. Усвајање записника са предходне седнице;
2. Пројекат - медјупредметне компентенције; 
3. Приказ истраживања - различити ефекти учења - Александар Мишковић;
4. Матурски испити.