Реализована обука за наставнике и стручне сараднике за предмет српски језик и књижевност

  • Штампа

15. и 16. јуна 2019.  у Регионалном центру је  реализована обука под називом   Oбука наставника предметне наставе и стручних сарадника у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења  за предмет српски језик и књижевност.
Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одобрен је решењем министра број: 153-02-00027/2017-07.
Обуку су реализовале Татијана Јовановић, наставник српског језика и књижевностиу ОШ „Свети Сава“ и спољни сарадник МПНТР и мр Биљана Мичић, професор српског језика и књижевности у Лесковачкој гимназији и спољни сарадник МПНТР.
Обуци су присуствовала 34 наставника српског језика и књижевности из средњих школа.

 Honeyview IMG 2360 Honeyview IMG 2361