Реализована обука за наставнике и стручне сараднике за предмет ликовна култура

  • Штампа

23.-24.06.2019. У Регионалном центру је реализована обука под назовом "Обука наставника предметне наставе и стручних сарадника у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења" за предмет ликовна култура.
Планирана је реализација још једне обуке у августу којом ће наставници ликовне културе бити обучени да за следећу школску годину планирају обуку оријентисану на исходе.
Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одобрен је решењем министра број: 153-02-00027/2017-07.
Обуци су присуствовала 34 наставника ликовне културе.
Реализатори обуке били су Татјана Живановић, саветник у Школској управи Ниш и Ивана Станковић, професор у Уметничкој школи у Нишу.