Реализована обука за наставнике и стручне сараднике за предмет историја 24. и 25.06.2019.

  • Штампа

24. и 25.06.2019. у Регионалном центру је реализована обука под називом Oбука наставника предметне наставе и стручних сарадника у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења“  за предмет историја.
Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одобрен је решењем министра број: 153-02-00027/2017-07.
Обуци је присуствовало 30 наставника историје из средњих стручних школа.
Реализатори обуке били су Вера Дујаковић, професор историје у Првој нишкој гимназији "Стеван Сремац" и Предраг Нешовић, професор историје и директор Основне школе "Јастребачки партизани".
Овом обуком завршене су непосредне обуке наставника који ће 5. и 6. разреду предавати историју наредне школске године у основној школи и наставника који ће историју предавати у првом и другом разреду у гимназијама и средњим стручним школама. За завршетак комплетне обуке остао је још један дан рада, који ће се онлајн реализовати.