Реализована обука за наставнике и стручне сараднике за предмет српски језик и књижевност 25. и 26.06.2019

  • Штампа

25.-26.06.2019. У Регионалном центру је реализована обука под називом Oбука наставника предметне наставе и стручних сарадника у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења“  за предмет српски језик и књижевност.
Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења  одобрен је решењем министра број: 153-02-00027/2017-07.
Обуци су присуствовала 33 наставника српског језика и књижевности из основних школа.
Реализатори обуке били су Весна Станојевић, професор српског језика и књижевности у Основној школи "Чегар" и Соња Ђорђевић Петровић, професор српског језика и књижевности у Основној школи "Сретен Младеновић Мика".

Honeyview srpski 1                             Honeyview srpski 2