Одржана обука "Вештине комуникације и професионалног понашања инспектора"

  • Штампа

01-02.08.2019. У оквиру општих програма обука запослених у јединицама локалне самоуправе Национална академија за јавну управу организовала је дводневну обуку под називом: Вештине комуникације и професионалног понашања инспектора. На обуци на којој је предавач била Весна Савић, обрађене су теме: Карактеристике вербалне и невербалне комуникације; Активно слушање; Конструктивно решавање конфликата; Рад са " тешким" клијентима; Предрасуде и стереотипи и начини реаговања; Превладавање стресних ситуација; Бихевијорални приступ инспекцијског надзора; Начела и правила професионалног и етичког понашања и стандарда интегритета инспектора у Кодексу понашања и етике инспектора.
На обуци су учествовали инспектори из Алексинца и Ниша.

inspektori 1 inspektori 2