Реализован акредитовани семинар у Земуну "Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика“

  • Штампа

28. и 29.08.2019.  У Музичкој школи "Коста Манојловић" у Земуну реализован је акредитовани семинар број 446"Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика (16 бодова).
Семинар је реализован за колектив школе, за укупно 18 наставника. Наставници ове школе изабрали су овај семинар изабрали због потребе за додатним усавршавањем у делу индивидуалног приступа наставника у раду са ученицима.
Реализатори семинара били су Душан Ранђеловић, доктор психолошких наука Универзитета у Приштини и Милица Стевановић, дипломирани педагог у Економској школи у Нишу.
Семинар је за ову и следеће две школске године у Каталогу програма подржао Регионални центар Ниш.