Испити Гете институтa у Рeгиoнaлнoм цeнтру Ниш oдржaћe сe у oктoбру мeсeцу 2020. год.

 Honeyview 1920px Logo GoetheInstitut (2)