Обука за обављање послова књиговође

  • Штампа

28.04.-21.06.2014. У Регионалном центру, у организацији књиговодствене агенције  Статус про из Ниша,  одржана је обука за обављање послова књиговође за незапослена лица економске струке. Током два месеца 15-оро незапослених је стекло сертификат за самосталног књиговођу.