Образовни туризам

  • Штампа

11.08.2014. Још 2011. године кроз пројекат УНИЦЕФа и Министарства просвете Републике Србије укључено је 6 основних, сеоских школа за реализацију Образовног туризма. Циљ пројекта био је: сеоске школе ставити у функцију и оживети сеоске средине.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у складу са Стратегијом образовања 2020. предвиђа развој образовног туризма и коришћење ресурса које имају школе за реализацију „активног учења у ваншколским условима“.

Школе могу постати образовни центри који развијају креативно мишљење, амбијенталне учионице и иделану средину за наставу у природи. Тако на једном месту могу да се окупе деца из различитих средина и да заједно са становништвом тог места размењују искуства и знања а школа постане отворен простор који живи.

Основна школа „Иво Андрић“ у Прањанима (http://www.skola-pranjani.com) је једна од школа укључених у образовни туризам од 2011. Ових дана у издвојеном одељењу у Каменици, школа је организовала Илинденске дане и својим садржајима презентовала радионице старих заната, еколошке и музичке радионице за децу, позоришне и луткарске представе и тиме показала како ујединити области образовања са културом и туризмом.

Регионални центар Ниш заједно са осталим центрима из Србије биће укључен у пројекат Образовног туризма. Центар ће својим активностима допринети да се заинтересоване школе, које имају ресурсе, укључе у пројекат.