Трећа акредитована конференција Мреже РЦ и ЦСУ Србије - "Актуелности у образовном систему Републике Србије"

У Врњачкој Бањи је од 13 до 15. новембра одржана, трећа по реду, конференција под називом: „Актуелности у образовном систему Републике Србије“. Организација овог стручног скупа припала је свим центрима који функционишу у оквиру Мреже РЦ/ЦСУ Србије.

Актуелност теме привукла је учеснике релевантних институција, удружења и актива, многобројне директоре, секретаре из образовно – васпитних установа у Републици Србији. Испред Министарства просвете, науке и технолошког развоја, конфереренцију је отворио Др Александар Пајић, помоћник министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих у МПНР.

На Конференцији су излагане следеће теме:

- Нови програми наставе и учењу у првом, другом, петом и шестом разреду основне школе (Весна Недељковић, помоћник министра просвете за предшколско и основно образовање и васпитање и др Славица Јашић, начелник Одељења за послове предшколског и основног образовања и васпитања);
- Реформе гимназија и нови програми у првом разреду (Др Александар Пајић, помоћник министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих и Марија Крнета, руководилац групе за средње опште и уметничко образовање и васпитање);
- Ревидирани стандарди квалитета рада и лиценцирање директора ( Јасмина Ђелић, начелник Одељења за координацију рада школских управа);
- Будућност образовања у Србији кроз призму квалитета образовања ( Др Бранислав Ранђеловић, директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања);
- Стандарди постигнућа ученика (Данијела Ђукић, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања);
- Актуелности у систему стручног усавршавања у Републици Србији, Мр Оливера Тодоровић, руководилац у Заводу за унапређивање образовања и васпитања
- Актуелности у систему стручног усавршавања у свету (Иван Савић, саветник-координатор у Заводу за унапређивање образовања и васпитања);

Организована је и дискусија на тему: Системи подршке директорима образовно - васпитних установа (Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић и Оливера Ивановић, Центар за стручно усавршавање Лесковац).

У трећем дану Конференције биле су заступљене следеће теме:

- Матура и национални испити (Драгана Станојевић, руководилац Центра за испите, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања);
- Резултати овогодишње мале матуре (Јелена Петровић, саветник-координатор за статистичке и аналитичке послове, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања);
- Пројектна настава у ИКТ окружењу (Др Данимир Мандић, декан – редовни професор Учитељског факултета у Београду);
- Развојни приступ школи кроз процес самовредновања (Др Јелена Стаматовић, ванредни професор Педагошког факултета у Ужицу);
- Јавно приватно партнерство између компанија и школе по иновативном моделу образовања (Драган Туцаковић, директор Техничке школе у Ужицу);
- Превенција интернет насиља (Катарина Јонев, докторанд на Факултету за безбедност у Београду);
- Ноћ истраживача – научници у служби неформалног образовања и промоцију науке (Др Тања Аднађевић, руководилац сектора за програмске активности Центра за промоцију);

Организоване су и две дискусије са темама:

1. Улога Центра за промоцију науке у неформалном образовању и пројектној настави (Др Тања Аднађевић, руководилац сектора за програмске активности Центра за промоцију науке, Марина Костић, сарадник у Центру за промоцију науке);
2. Пројектна настава у математици (Јасмина Јовановић, педагошки саветник, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Крушевац).

Упоредо са Конференцијом уз учешће излагача из целе земље одржао се и „Сајам образовања“ .

На трећој националној конференцији за директоре и стручне сараднике установа у образовању, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, представљале су директорка, Данијела Марковић и саветник за стручно усавршавање и напредовање, Јелена Анђелковић .

Модератори Конференције били су: Зорица Николић; директор Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац и председник Управног одбора Мреже РЦ и ЦСУ Србије; Данијела Марковић, директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Нишу; Дејан Карановић, директор Центра за стручно усавршавање у Кикинди; Милена Вићевић, директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Ужицу; Горица Станојевић, директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку; Дејан Томић, директор Регионалног центра за стручно усавршавање Књажевац; Бранко Филиповић, директор Центра за стручно усавршавање Шабац и Хајрудин Хајровић, директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар.

mreze 1 mreza 2 mreza 3

Удружења "Амитy" - „Насиље над старијим особама, специфичности, препознавање и стратегије превенције“

20.11.2018. У Регионалном центру је одржана једнодневна обука у организацији Удружења "Амитy" из Београда са темом: „Насиље над старијим особама, специфичности, препознавање и стратегије превенције“. Удружење је основано са циљем унапређења и развоја оних аспеката система социјалне заштите који су препознати као недовољно развијени или недостајући. Активности су усмерене на повећање доступности услуга социјалне заштите, обезбеђивање психосоцијалне подршке најискљученијим појединцима, породицама и групама и њихово оснаживање за активно учешће у креирању услуга социјалне заштите и друштвених политика које их се тичу. Обуци је присуствовало 35 социјалних радника и психолога из Ниша и околине.

Amiti 1 Amiti 2 Amiti 3 Amiti 4

Реализован семинар "Планирање превенције и ефективно/ ефикасно реаговање на насиље у образовно васпитним и васпитно образовним установама"

17.11.2018. у просторијама ОШ "Вожд Карађорђе" у Нишу, за наставнике ове школе реализован је семинар кат бр. 56, "Планирање превенције и ефективно/ ефикасно реаговање на насиље у образовно васпитним и васпитно образовним установама". Семинар је у области Васпитни рад и покрива компетенцију К3 за подршку развоја личности детета и ученика и приоритетну област П4: Јачање васпитне улоге образовно васпитне установе кроз развијање програма превенције, насиља, злостављања и занемаривања.
Семинар који је при акредитацији подржао РЦ Ниш, има као општи циљ јачање компетенција тимова за заштиту деце и ученика од насиља, у домену превентивног деловања и реаговања у ситуацијама насиља. Семинар су реализовали аутори Милена Младеновић, наставник разредне наставе у ОШ "Учитељ Таса" и Младен Јовановић, наставник ТИО и информатике у ОШ "Мирослав Антић".

Акредитовани семинар "Методе очувања живих врста у екс сити условима"

17.11.2018. Акредитовани семинар, кат бр.793, Методе очувања живих врста у екс сити условима, реализована је у Регионалном центру. Семинар је из области Природних наука, покрива компетенцију К1 за уже стручну област и приоритетну област П3 - унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе. Семинар као специфичан циљ има упознавање наставника са савременим биотехнолошким трендовима који су у служби очувања значајних, пре свега угрожених биљних врста у еx сити условима (изван природних станишта).Теме обрађене на семинару: Одабрана легислатива везана за биодиверзитет и диверзитет лишаја као биоиндикатора животне средине; Очување угрожених биљних врста флоре Србије изван њихових природних станишта; Култура биљних ткива ин витро и њен значај у очувању природних популација; Интродукција биљног материјала у културу ин витро и Овладавање методама и техникама лабораторијског рада у циљу осавремењавања наставе.

На семинару су учествовали наставници из Алексинца, Соко Бање, Бујановца , Куршумлије, Блаца и Ниша. Семинар је при акредитацији подржан од стране Регионалног центра Ниш, а реализовали су га аутори програма: Бојан Златковић, Славиша Стаменковић и Светлана Тошић, професори са Департмана за биологију и екологију Природно математичкох факултета у Нишу и Милица Андрејев, наставник биологије Средње школе у Житорађи.

vrste 1 vrste 2 vrste 3 vrste 4 vrste 5 vrste 6

Неакредитована обука "Разум, емоције и разумевање емоција"

17.11.2018. У Регионалном центру је одржана неакредитована обука "Разум, емоције и разумевање емоција". Предавању је присуствовало 30 наставника и стручних сарадника из основних и средњих школа региона. Обуку је реализовао Стеван Станојевић, дипломирани психолог, мастер педагог, психотерапеут под супервизијом, оснивач и терапеут у психолошком саветовалишту "Психонега".

На обуци су обрађене теме: Шта је разум; Концепт менталног здравља као релативног појма; Веза мишљење-емоције - удео учења; Каква корист од емоција; Емоције као проблем у комуникацији.

razum1 razum2 razum5 razum4

Обука за ткање и израду нецоване чипке

13.11.2018. У просторијама Регионалног центра у Нишу почела је обука незапослених жена у техникама ткања и израде нецане чипке. Обуку организују НСЗ, НАЛЕД и Етно мрежа, који су обезбедили предаваче, опрему и прибор за рад, а Регионални центар за професионални развој запослених у образовању је обезбедио просторије за рад. Обука ће трајати 19 дана и после ње ће уследити десетодневна пракса. Обуку ће проћи 10 незапослених жена из Ниша и околине, а сертификовани предавчаи су Катарина Дмитрук - за ткање и Данијела Петровић – за израду нецоване чипке.

Tkalje1 Tkalje2 Tkalje3 Tkalje4

Уплата котизације: 840-842668-41 без позива на број

Најава догађаја

 • ПОСЕТИТЕ ПАРК ЗНАЊА У РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ НИШ +

  Посетите Парк знања у дворишту зграде Регионалног центра - Париске комуне бб (поред Општине Медијана) и играјте се у песку Архимедове бележнице и СИ школице, испробајте рад Галилејевог клатна и Фарадејевог тунела, седите на ексерима Факирове столице и упознајте се са 147 цифара броја Пи!
  Групне посете обавезно најавити ради обезбеђивања стручног водича најкасније 7 дана пре доласка. Да би посета парку била испраћена предавањем о експонатима група треба бити од најмање 40 особа, у супротном Парк можете посетити и о експонатима се информисати у сопственој режији. Најава на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на телефон 018/202-300.
  Цена улазнице за школе ван Ниша је 80 динара по ученику.

  IMG 1851 IMG 1793 IMG 1863 IMG 1764 IMG 1766

 • +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 • Понуда акредитованих семинара за октобар/новембар/децембар 2018. године +

 • Неакредитована радионица "Како да помогнете ученицима да развијају емпатију и саосећање" +

  Нови термин 21.12.2018 (петак) 18.30 - 20.00

  Регионални центар у децембру организује неакредитовану, бесплатну радионицу: "Како да помогнете ученицима да развијају емпатију и саосећање". Циљна група: наставници и стручни сарадници основних и средњих школа. На радионици биће приказан:
  Практичан приказ веб-алата којима можете помоћи ученицима да развијају емпатију (пожељно направити налог на outlook.com ако немате мејл који се завршава на @hotmail.com ili @outlook.com ili @live.com )

  Пријављивање до 19.12.2018. на пријавном листу у прилогу, пријаве слати на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Број места ограничен на 30Учесници добијају потврду о стручном усавршавању у установи на 2 сата (Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, "Сл.гласник број 48/18")

  Пријавни лист

 • Актив наставника информатике и рачунарства Града Ниша +

  У организацији Актива наставника информатике и рачунарства Града Ниша у Регионалном центру Ниш ће се одржати предавање о дигиталним уџбеницима из Информатике и рачунарства. Предавање ће се одржати у три термина, 21.12.2018., 11.01.2019. и 18.01.2019. са почетком од 19 часова. Пријава за предавање је могућа преко линка https://goo.gl/forms/4K2UwJhF8rKZp97f1 Предавање ће одржати потпредседник Актива Саша Матијашевић, наставник информатике и рачунарства из ОШ "Чегар" у Ншу. Број места по термину је ограничен на 15 (због техничких могућности рачунарске учионице), а сама презентација је у трајању једног школског часа.

 • Семинар у децембру - "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама" +

  22.12.2018. У Регионалном центру реализује се акредитовани семинар број 56 "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама" (1 дан, 8 бодова). Котизација износи 2100,00. Када наставник, васпитач или стручни сарадник сам сноси трошкове доласка на семинар, котизација се умањује за 10%.За школу/установу за 30 учесника семинар је 44.000,00 динара. За школу/установу за 30 учесника семинар је 44.000,00 динара. Више о семинару у прилогу.

  Циљна група:
  - наставник стручних предмета – средња стручна школа
  - наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
  - наставник у школи за образовање одраслих
  - наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
  - наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
  - наставник изборних и факултативних предмета
  - васпитач у предшколској установи
  - медицинска сестра – васпитач
  - васпитач у дому ученика
  - стручни сарадник у предшколској установи
  - стручни сарадник у школи
  - сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

  Пријављивање до 12.12.2018. на пријавном листу у прилогу. Пријаве слати на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Пријавни лист   Понуда   Презентација

 • Семинар у децембру - "Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика" +

  27 и 28.12.2018. У Регионалном центру реализује се акредитовани семинар број 446 "Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика" (2 дана, 16 бодова). Котизација износи 4000,00, за школу/установу за 30 учесника семинар је 74.000,00 динара. Када наставник, васпитач или стручни сарадник сам сноси трошкове доласка на семинар, котизација се умањује за 10%. Више о семинару у прилогу.

  Циљна група:
  - Наставник стручних предмета - средња стручна школа
  - наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
  - наставник у школи за образовање одраслих
  - наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке,балетск,еликовне)
  - наставник изборних и факултативних предмета
  - стручни сарадник у школи
  - сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

  Пријављивање до 17.12.2018. на пријавном листу у прилогу. Пријаве слати на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Пријавни лист   Понуда   Презентација

 • Семинар у јануару - "Настава усмерена на развијање компетенција ученика" +

  12.01.2019. Регионални центар организује акредитован семинар број 502 "Настава усмерена на развијање компетенција ученика" (општа питања наставе). Семинар је подржало Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“. Семинар се бави општим питањима наставе и обухвата поред наствника историје и остале наставнике, учитеље као и стручне сараднике из основних и средњих школа. Предавачи на семинару су Бојана Стевановић и Саша Анђелковић. Котизација износи 2500,00 динара. Пријављивање на пријавном листу у прилогу до 2.1.2019. Понуда семинара са сатницом у прилогу.

  Пријавни лист   Понуда   Програм

 • Семинар у јануару - "Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама" +

  Акредитован семинар који се признаје за држање наставе грађанско васпитање: Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама ( кат.бр.171). Котизација износи 6.550,00 динара. Пријављивање до 25.01.2019.

  Пријавни лист   Понуда

 • 1
 
cacakkanjizakikindakragujevackrusevacleskovacsabacsmederevouzicenovi pazarknjazevac