Реализација семинара онлајн

* Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Пријавни лист    YouTube

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика