Пролећна школа природних наука у Регионалном центру (17-21. мај 2021.)

Пролећна школа природних наука - ГЕОГРАФИЈА

17.05.2021
Током недеље 17-21. мај 2021. у Регионалном центру се одржава Пролећна школа природних наука коју је Центар организовао у сарадњи са Природно-математичким факултетом Универзитета у Нишу.
Првог дана су
 за ученике 7. и 8. разреда одржане радионице из географије. Тема радионица је била Природно географске карактеристике СрбијеТуризам чији је развој базиран на природно-географским карактеристикама сваке државе може имати значајан утицај на привредни раст и развој. Имајући у виду директни, индиректни и мултипликативни утицај туризма на привредни развој, сваки десети радник у свету је запослен у туризму. Будући да Република Србија има повољне природно-географске карактеристике за развој туризма, важно је упознати ученике са њима. 
Ученици који су учествовали на радионицама из ГЕОГРАФИЈЕ дошли су из следећих основних школа: „Вожд Карађорђе“, „Ратко Вукићевић“, „Бранко Миљковић“, „Његош“ из Ниша и „Први мај“ из Трупала, а са њима биле су и њихови наставници: Тамара Богдановић, Жаклина Костић, Оливера Савић, Бојан Голубовић и Љиљана Станковић. 
Предавачи су биле студенткиње мастер студија Департмана за географију ПМФ-а: Аница Јовић, Ана Павловић и Милица Јовановић заједно са својим ментором проф. др Јеленом Петровић.

Honeyview IMG 20210517 105409 Honeyview IMG 20210517 141530

Пролећна школа природних наука - БИОЛОГИЈА

18.05.2021.
Другог дана Пролећне школе природних наука одржане су радионице из биологије за ученике 7. и 8. разреда. Тема радионица била је Употреба Ботаничке слагалице у образовању ученика, да упознају биљни свет Србије и да развију механизме његове заштите. Ботаничка слагалица је експонат тј. дидактичко средство смештено у Парку знања Регионалног центра. Употребом Ботаничке слагалице ученици упознају разносврсност биљног света из непосредне околине, као и основне групе биљака које га чине. Она омогућава једноставно стицање знања на пољу ботанике кроз визуелни приказ врста карактериистичних за природна станишта Србије, паркове или хортикултуру, указује на њихов значај са аспекта очувања биодиверзитета, као и на употребну вредност. Ученици су кроз предавања и практичну наставу стекли основна знања о грађи и систематској припадности биљака представљених у Ботаничкој слагалици.

Ученици који су учествовали на радионицама из БИОЛОГИЈЕ дошли су из следећих основних школа: „Цар Константин“ „Учитељ Таса“, „Ратко Вукићевић“, „Бранко Миљковић“, „Радоје Домановић“, „Др Зоран Ђинђић“ и „Његош“ из Ниша, а са њима су биле њихове наставнице: Андријана Марковић Јанковић, Тијана Павловић, Марина Андрић, Јадранка Голубовић, Јелена Јовановић, Валентина Маљеновић, Гордана Рако, Јелена Цветковић и Јована Крстић. Предавачи су биле студенткиње мастер студија Департмана за биологију ПМФ-а: Сања Димитријевић, Александра Петровић и Ива Стојановић заједно са својим ментором проф. др Зорицом Митић.

Honeyview DSC00399 Honeyview DSC00409
Honeyview DSC00425 Honeyview DSC00418

Пролећна школа природних наука - ХЕМИЈА

19.05.2021.
 Трећег дана су одржане радионице из хемије за ученике седмог и осмог разреда. Тема радионица су били „Алкохоли“, њихове особине, номенклатура, особине, главни представници и њихова употреба у свакодневном животу.

У практичном делу групе ученика седмог и осмог разреда основне школе су, уз помоћ предавача, студенткиња са Департмана за хемију, утврђивали врсте алкохола Лукасовим тестом а у експерименталном делу се упознали и са методом добијања 70% етанола. Студенти предавачи су ученике упознали и са принципом рада уређаја за одређивање алкохола у крви.
Ученици који су учествовали на радионицама из ХЕМИЈЕ дошли су из следећих основних школа: „Цар Константин“, „Ратко Вукићевић“, „Бранко Миљковић“, „Стефан Немања“ и „Његош“, са њима биле су и њихове наставнице: Гордана Ђокић, Данијела Томић, Данијела Тешић, Нена Стојановић и Сунчица Митић. Предавачи су биле студенткиње Јелена Јовановић и Тијана Јовановић са својим менторима доц. др Снежаном Јовановић и проф. др Данијелом Костић.

Honeyview DSC00452 Honeyview DSC00444
Honeyview DSC00448 Honeyview DSC00449

Пролећна школа природних наука - ИНФОРМАТИКА

20.05.2021. Последње у низу радионица у оквиру Пролећне школе природних наука одржане су радионице из информатике за ученике 5. и 8. основне школе. Тема радионица била је: Корњача графика. Ученици основне школе „Његош“ из Ниша имали су прилику да стекну и/или прошире своје знање из области програмирања и векторске графике. Поред знања из поменутих области, ученици су вежбали и вештне комуникације, локације, оријентације и давања инструкција и на делу применили познавање геометрије. Уз краће теоријске аспекте, показне примере, дискусије, задатке и менторски рад, ученици су на великом броју практичних примера применили теоријско знање. Идеја је била да сваки од ученика има простора и могућности да самостално и креативно примени стечено знање на пројекту који осмисли у сарадњи са ментором. Са ученицима на радионицама су биле и њихове наставнице: Марина Стојановић и Јована Младеновић. Предавачи су биле: истраживач-сарадник Јелена Матејић и студенткиња мастер студија Сара Станковић са Департмана за математику и информатику ПМФ-а.

Honeyview DSC00481 Honeyview DSC00487

Последњег дана Пролећне школе природних наука, ученици који су учествовали на радионицама у претходна четири дана презентовали су своје самосталне радове у којима су приказали примену наученог.

Honeyview DSC00488 Honeyview DSC00529
Honeyview DSC00511 Honeyview DSC00526

17.05.2021. У оквиру Пролећне школе природних наука коју је Регионални центар организовао у сарадњи са Природно-математичким факултетом Универзитета у Нишу за ученике 7. и 8. разреда првог дана су одржане радионице из географије. Тема радионица је била Природно географске карактеристике Србије.

Туризам чији је развој базиран на природно-географским карактеристикама сваке државе може имати значајан утицај на привредни раст и развој. Имајући у виду директни, индиректни и мултипликативни утицај туризма на привредни развој, сваки десети радник у свету је запослен у туризму. Будући да Република Србија има повољне природно-географске карактеристике за развој туризма, важно је упознати ученике са њима.

Ученици који су учествовали на радионицама из ГЕОГРАФИЈЕ дошли су из следећих основних школа: „Вожд Карађорђе“, „Ратко Вукићевић“, „Бранко Миљковић“, „Његош“ из Ниша и „Први мај“ из Трупала, а са њима биле су и њихови наставници: Тамара Богдановић, Жаклина Костић, Оливера Савић, Бојан Голубовић и Љиљана Станковић.

Предавачи су биле студенткиње мастер студија Департмана за географију ПМФ-а: Аница Јовић, Ана Павловић и Милица Јовановић заједно са својим ментором проф. др Јеленом Петровић.