Одржан акредитовани семинар "Квалитетно оцењивање-боља настава"

19.01.2024. За потребе планова стручног усавршавања запослених у ОШ "Дубрава" у Књажевцу, реализован је акредитован семинар Квалитетно оцењивање-боља настава (кат.бр. 574, област: Општа питања наставе), који је при акредитацији подржао ЦСУ НИШ. Општи циљеви семинара: Јачање компетенција наставника у области оцењивања ученика, јачање компетенција наставника за континуирано оцењивање различитим методама и развијање самооцењивања код ученика. Специфични циљеви: оспособљавање учесника за континуирано, објективно и транспарентно оцењивање употребом различитих техника и метода. Представљање Блумове таксономије и њена примена при оцењивању. Приказ модела увођења ученика у процес самовредновања постигнућа у циљу самооцењивања ученика и вршњачког оцењивања у настави. Настава на различитим нивоима тежине. Значај дефинисања критеријума оцењивања и уједначавања критеријума на нивоу Стручног већа.
Семинар су реализовале ауторке Валентина Вељковић Николић и Драгана Леповић Стефановић, из ОШ "Десанка Максимовић" у Чокоту.

Обавештење о промени назива установе:

На основу Одлуке Скупштине Града Ниша бр.06-947/2022-1-02 од 02.11.2022. године установа је променила назив у Центар за стручно усавршавање.

_______________________________________

Уплата котизације на ж.р.:
840-31500845-37

  • :
  • :

Најава догађаја

  • 1
min prosvete nauke zavod za unapredjenje
zavod za vrednovanje mreza copy
CPN                                        

Мрежа РЦ/ЦСУ Србије 
cacak kanjiza kikinda Kragujevac Krusevac Leskovac
Sabac Smederevo Uzice Novi Pazar Knjazevac 1