Пословни секретар

Обука за пословног секретара се реализује у кабинету ''Центра за стручно усавршавање''-Ниш. Почетак обуке је по формирању групе.
Током обуке, која траје четири месеца, полазници ће стицати и усвајати следећа знања и вештине из области: канцеларијског пословања, управљања документима и примена пословних техничких упутстава, планирања и управљања информацијама, интерне и екстерне комуникација са фокусом на усменој и писаној пословној кореспонденцији; вештина слепог куцања, рад на рачунару у пословном окружењу, пословни енглески језик, безбедност и здравље на раду.
Након сваке области, полазник полаже испит, путем теста или усмено. На крају обуке, полаже се завршни испит, након кога се добија МЕЂУНАРОДНО признат сертификат, као доказ о стручној оспособљености за рад на пословима пословног секретара.

Услов за упис: завршена средња школа, основно познавање енглеског језика, основно познањање рада на рачунару

                                                                                              Цена: 38.000,00 динара (4х9.500,00 динара)

За полазнике који већ имају радно искуство и није им потребна обука, организујемо проверу знања. Да би се могла реализовати провера знања, неопходно је да полазник приложи доказ (потврда или слично) да је најмање 3 месеца радио на пословима пословног секретара. Након уписа, полазник добија литературу и омогућује му се да сам одреди колико је времена потребно да се спреми за полагање. Полагање се реализује у једном дану и након успешно положених испита, полазник добија МЕЂУНАРОДНО признат сертификат, као доказ о стручној оспособљености за рад на пословима пословног секретара.

Услов за упис: завршена средња школа и потврда о радном искуству

                                                                                                                                Цена: 17.000,00 динара

Обавештење о промени назива установе:

На основу Одлуке Скупштине Града Ниша бр.06-947/2022-1-02 од 02.11.2022. године установа је променила назив у Центар за стручно усавршавање.

_______________________________________

Уплата котизације на ж.р.:
840-31500845-37

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

  • 1
min prosvete nauke zavod za unapredjenje
zavod za vrednovanje mreza copy
CPN                                        

Мрежа РЦ/ЦСУ Србије 
cacak kanjiza kikinda Kragujevac Krusevac Leskovac
Sabac Smederevo Uzice Novi Pazar Knjazevac 1