Дактило оператер

Обука за дактило оператера се реализује у кабинету ''Центра за стручно усавршавање''-Ниш. Почетак обуке је по формирању групе.
Током обуке, која траје два месеца, полазници ће стицати и усвајати следећа знања и вештине из области: правописа српског језика, обликовања пословног писма, коришћења интернета и електронске поште, обликовања и уређења текста. Посебан акценат је на стицању вештине слепог куцања и брзини куцања на тастатури рачунара.
Након сваке области, полазник полаже испит, путем теста или усмено. На крају обуке, полаже се завршни испит, након кога се добија међународно признат сертификат, као доказ о стручној оспособљености за рад на пословима дактило оператера.

Услов за упис: завршена основна школа
                                                                                             Цена: 28.000,00 динара (4х7.000,00 динара)

За полазнике који већ имају радно искуство и није им потребна обука, организујемо проверу знања. Да би се могла реализовати провера знања, неопходно је да полазник приложи доказ (потврда или слично) да је најмање 3 месеца радио на пословима дактило оператера. Након уписа, полазник добија литературу и омогућује му се да сам одреди колико је времена потребно да се спреми за полагање. Полагање се реализује у једном дану и након успешно положених испита, полазник добија међународно признат сертификат, као доказ о стручној оспособљености за рад на пословима дактило оператера.

Услов за упис: завршена основна школа и потврда о радном искуству
                                                                                                                                Цена: 14.000,00 динара

Обавештење о промени назива установе:

На основу Одлуке Скупштине Града Ниша бр.06-947/2022-1-02 од 02.11.2022. године установа је променила назив у Центар за стручно усавршавање.

_______________________________________

Уплата котизације на ж.р.:
840-31500845-37

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

  • 1
min prosvete nauke zavod za unapredjenje
zavod za vrednovanje mreza copy
CPN                                        

Мрежа РЦ/ЦСУ Србије 
cacak kanjiza kikinda Kragujevac Krusevac Leskovac
Sabac Smederevo Uzice Novi Pazar Knjazevac 1