Одржани семинари у 2017.

Реализација семинара "Информатичке мрвице"

03.12.2017. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар  "Информатичке мрвице" (број 389; 8 бодова). Семинар обрађује теме: Правилник о оцењивању; Портфолио; Дигитална бележница; Хот Потатоес; Остављање електронских наставних материјала на Интернет; Блог.
Семинар је реализован за колектив основне школе "Свети Сава" из Ниша. Реализатори су били Веселинка Станковић, Валентина Николић Ваљковић и Младен Јовановић.
Семинар  "Информатичке мрвице" је подржала Мрежа РЦ/ЦСУ у периоду 2016/2017/2018. школска година.

IMG 2847 IMG 2846

 

Реализација семинара „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама“

2.12. 2017. У ОШ "Владислав Петковић Дис" у Грљану реализован је акредитовани семинар „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама“ (број 65; 8 бодова). Семинар се бави актуелним темама насиља у школама. На семинару се чуло о самовредновању квалитета безбедности у школи, бази података, оквиру за израду плана превенције, моделу годишњег планирања, начинима реаговања када се насиље деси.
Семинару су присуствовали наставници и васпитачи из основних и средњих школа из Зајечара и околине као и из предшколске установе.
Реализатори су били Младен Јовановић и Милена Младеновић. .
Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2017/2018.

 

Реализација семинара "Виртуелна туристичка агенција..."

02.12.2017.У Угоститељско-туристичкој школи у Новом Пазару, реализован је акредитовани семинар "Виртуелна туристичка агенција -практична обука наставника за хотелско пословање" (кат.бр. 647). Теме које семинар обухвата су: База матичних података, Евиденција уговора са извршиоцима посла, Калкулација туристичког аранжмана, Формирање и продаја туристичкох аранжмана, Књига евиденције продатих аранжмана.
Семинару је присуствовало 6 наставника који предају на смеру туристички техничар. Семинар је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш, а реализовао је  Зоран Муљевски.

 

Реализација семинара "Интерактивне табле у настави"

25-26.11.2017. У ОШ "Лела Поповић" у Миљковцу, у организацији Регионалног центра Ниш, реализован је акредитовани семинар "Интерактивне табле у настави", број  383 (16 бодова). Семинару је присуствовало 25 наставника ове школе. Реализатор семинара је била Јасна Адамов, професор Природно-математичког факултета у Новом Саду.
 Наставници су добили практично знање о врстама и утицају интерактивних табли на процес наставе, карактеристике најчешћих интерактивних табли и информације везане за софтвере за електонске табле, прилагођавању презентационих софтвера као и коришћење IWB Software, Capture Software, Digital Flip Chart software и осталих софтвера ре за употребу у настави са електронском таблом.

 

Реализација семинара "Употреба мобилних апликација..."

25.11.2017. У Регионалном центру је одржан акредитовани семинар  "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: паметни телефони као наставно средство за 21.век", број 230 (8 бодова). Семинару су присуствовала 22 наставника и стручних сарадника нишких школа. Водитељи семинара су били Марјан Миланов, професор енглеског језика у ОШ "Деспот Стефан Лазаревић" у Бабушници и Ана Живковић, професор енглеског језика у ОШ "Чегар" у Нишу.
Обрађене теме на семинару су: Мобилни телефон у учионици – за и против ; Технологија у учионици; Блумова таксономија 21. века; Апликације за помоћ у припреми, организацији и реализацији наставе; Апликације за управљање одељењем; Апликације за прављење квизова, тестова и анкета; Друге апликације које могу користити наставнику.
У Каталогу програма стручног усавршавања за 2016/2018 наведени семинар је подржао Регионални центар Ниш.

IMG 2786 IMG 2792

 

Реализација семинара „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама“

19.11.2017. Регионални центар је за потребе колектива ОШ „Свети Сава“ у Нишу, организовао семинар „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама“, каталошки број 65 (8 бодова). Семинару је присуствовало 30 чланова колектива школе, док су реализатори били Младен Јовановић и Милена Младеновић. Семинар се бави актуелним темама насиља у школама тако да се на семинару чуло о самовредновању квалитета безбедности у школи, бази података, оквиру за израду плана превенције, моделу годишњег планирања, реаговању кад се насиље деси.
Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2017/2018.

IMG 2747 IMG 2749

 

Реализација семинара „Математичке радионице“

18.11.2017. У Центру за стручно усавршавање у Кикинди реализован је акредитовани семинар „Математичке радионице“, каталошки број 269 (8 бодова). Семинару је присуствовало 14 наставника математике из основних и средњих школа. Семинар су реализовале Веселинка Станковић и Едита Алексов.
На семинару су обрађене теме: Основне карактеристике радионичарског рада; Блумова таксономија, интерактивно учење, искуствено учење, очигледна настава, проблемска настава, пројектна настава; Гарднерова теорија вишеструких интелигенција; Структура радионице; Активности и технике радионичарског рада; Вођење радионице; Радионичарски рад у настави математике; Анализа примера сценарија математичких радионица, предности и недостаци радионичарског рада у настави математике; Израда математичке радионице на изабрану тему.
Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2017/2018.

 

Реализација семинара "Квизом до успешног завршног испита"

18.11.2017. Акредитовани семинар "Квизом до успешног завршног испита" (кат.бр. 345, компетенција К1, приоритет П2), реализован је у рачунарској учионици Регионалног центра. Циљеви семинара су сагледавање важности и употребљивости образовних стандарда у наставном процесу, примена стандарда и анализа постигнућа ученика на завршном испиту по образовним нивоима постигнућа ученика и пружање практичне помоћи наставницима у састављању задатака.
На семинару је учествовало 26 наставника основних школа из Књажевца и Ниша. Семинар су реализовале Борица Крстић и Татјана Мишић, наставнице физике.

IMG 2743 IMG 2745

 

Реализација семинара "Математичке радионице"

04.11.2017. У Регионалном центру је реализован акредитован семинар број 269 "Математичке радионице", (8 сати), област математика.
Семинар су реализовале Веселинка Станковић и Едита Алексов а присуствовало је 27 наставника и учитеља.
Теме које су на семинару обрађене су: Основне карактеристике радионичарског рада; Блумова таксономија, интерактивно учење, искуствено учење, очигледна настава, проблемска настава, пројектна настава; Гарднерова теорија вишеструких интелигенција; Структура радионице; Активности и технике радионичарског рада; Вођење радионице; Радионичарски рад у настави математике; Анализа примера сценарија математичких радионица, предности и недостаци радионичарског рада у настави математике; Израда математичке радионице на изабрану тему .
Семинар "Математичке радионице" за школске 2016/207. и 2017/2018. подржао је Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш.

IMG 2639 IMG 2636 IMG 2631

 

Реализација семинара "Вештине за адолесценцију..."

03-05.11.2017. У ОШ "Драгојло Дудић" у Београду реализован je акредитован семинар број 20 (24 сата) „Вештине за адолесценцију – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих" (област: васпитни рад). Семинар су реализовале Весна Петровић Урошевић, Борислава Максимовић и Споменка Ћирић Јанковић.
Теме које су на семинару обрађене су: Почетак тинејџерског доба - пут адолесценцијe; Градимо самопоуздање и вештине комуникације - Позитивно управљање емоцијама; Унапређивање односа са вршњацима; Јачање породичних односа; Правимо здраве изборе; Поставимо циљеве за здрав живот
Циљ семинара био је да се јача васпитни и превентивни утицај школе.
Овај семинар је за школске 2016/207. и 2017/2018. подржао Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш.

 

Реализација семинара "Функције школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања"

3.11.2017. Акредитован семинар "Функције школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања" (кат.бр.4, компретенција К2, приоритет П1) одржан је у Регионалном центру. Теме на семинару биле су: Функције школских библиотека - образовно-васпитна, културна и информациона; Креативно читање и разумевање - појам и значај; Савремени трендови у подстицању и развоју читања; Читање у времену Интернета и нових медија; Критичко читање лектире у школској библиотеци. Семинату који је водила Весна Црниогорац, виши дипломирани библиотекар, присуствовало је 12 наставника из нишких основних и средњих школа.

IMG 2626 IMG 2624

 

Реализација семинара "Виртуелна туристичка агенција..."

21.10.2017. У Економско-трговинској школи "Паја Маргановић" у Панчеву, реализован је акредитован семинар "Виртуелна туристичка агенција -практична обука наставника за агенцијско пословање", (кат.бр.647). Теме семинара су: База матичних података, Евиденција уговора са извршиоцима посла, Калкулација туристичких аранжмана, Формирање туристичког аранжмана, Продаја аранжмана, Књига евиденције продатих туристичких аранжмана. На семинару је учествовало 9 наставника ове школе.
Семинар је реализовао Зоран Муљевски испред фирме Рамонда д.о.о.

 

Реализација семинара "Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима"

14-15.10. Акредитован семинар каталошког броја 100 а назива "Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама +добро њима", из области васпитни рад, реализован је у Регионалном центру. Општи циљ семинара је побољшање успеха и дисциплине деце у школама и предшколским установама кроз оствараивање боље сарадње са родитељима, подизање нивоа компетенција васпитача, наставника и стручних сарадника за рад са родитељима.
Теме обрађене на семинару: Предуслови добре сарадње са родитељима, Улога темперамента у комуникацији, Типови васпитних стилова у породици, Природа конфликта, Облици сарадње са родитељима. На семинару су учествовали наставници Школе моде и лепоте из Ниша, ОШ "1 Мај" из Трупала и ОШ "Др Зоран Ђинђић" из Брзог Брода. Испред организације Образовања плус из Београда, семинар су реализовале аутори Весна Радоњић и Биљана Суботић.

IMG 2470 IMG 2469

 

Реализација семинара "Методе наставе и учења"

14.10.2017. У Регионалном центру је за две групе наставника из нишких школа реализован акредитован семинар "Методе наставе и учења" (број: 411; област: општа питања наставе). Семинару је присуствовало укупно 50 наставника. Реализован је од стране др Марине Петровић, професора на Педагошком факултету у Сомбору и Вање Јеремић, педагога у ОШ "Анте Богићевић" у Лозници.
Теме о којима су присутни слушали биле су: Наставне методе, облици, средства; Савремени наставни системи и методе наставе; Учење учења; Педагошка клима; Комуникацијске вештине; Мотивација за учење - примери добре праксе.

IMG 2453 IMG 2458 IMG 2459 IMG 2463

 

Реализација семинара "Функције школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања"

9. 10. 2017. У Народној библиотеци у Пожаревцу, реализован је акредитовани семинар "Функције школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања", (број 4; 8 бодова). Семинару су присуствовала 22 школска библиотекара. Реализатори семинара били су др Весна Црногорац и проф.др Жељко Вучковић. Теме семинара о којима су библиотекари више сазнали су: Функције школских библиотека: образовно – васпитна, културна и информациона; Креативно читање и разумевање: појам и значај; Савремени трендови у подстицању и развоју читања; Читање у времену интернета и нових медија; Критичко читање лектире у школској библиотеци.

 

Реализација семинара "Виртуелна агенција - практична обука наставника за агенцијско пословање"

8. 10. 2017. Акредитован семинар кат. бр. 647  Виртуелна агенција - практична обука наставника за агенцијско пословање, компетенција К1, приоритет П3, реализован је у рачунарској учионици Регионалног центра.Неке од тема на семинару биле су: Особине и предности ИАП а, База матичних података, Евиденција уговора са извршиоцима посла,Калкулација туристичког аранжмана, Формирање туристичког аранжмана, Продаја туристичког аранжмана, Књига евиденције продатих туристичких аранжмана. На семинару је учествовало 9 наставника Економско -туристичких школа из Ваљева, Кладова и Руског Крстура.

IMG 2384 IMG 2386

 

Реализација семинара "Виртуелни хотел - практична обука наставника за хотелско пословање"

7. 10. 2017. Акредитован семинар кат. бр. 648 "Виртуелни хотел - практична обука наставника за хотелско пословање", компетенција К1, приоритет П3, реализован је у рачунарској учионици Регионалног центра. Општи циљ програма: Унапређивање система стручног усавршавања и оспособљавања наставника за хотелско пословање за примену пословање теориских знања у практичном контексту, применом савремених информатичких достигнућа. Семинар је испред Рамонде д.о.о. реализовао Зоран Муљевски. На семинару је учествовало троје наставника. 

 

Реализација семинара "Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља"

7. 10. 2017. Акредитован семинар кат.бр.67 "Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља", компетенција К3, приоритет П4, реализован је у Регионалном центру за наставнике ОШ "Десанка Максимовић" из Чокота. Општи циљ програма је унапређивање компетенција наставника у осмишљавању превентивних активности и адекватног начина реаговања у ситуацији насиља. Теме обрађиване на семинару: Оспособљавање наставника за препознавање ситуације насиља, Предрасуде и стеротипи, - пут ка дискриминацији, Интервентне активности, Акциони план превенције насиља и начини вођења документације. Семинар су реализовале Александра Јованкин и Марсела Ексенази Милутиновић из Удружења "Имам идеју" из Краљева. На семинару је учествовало 30 наставника.

IMG 2375 IMG 2369 IMG 2376

 

Реализација семинара "Употреба мобилних апликација..."

30. 9. 2017.  Акредитован семинар: "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефонкао наставно средство 21.века",  кат.бр.230, компетенција К2, приоритет П1, реализован је у Регионалном центру за наставнике Прве нишке гимназије Стеван Сремац. Општи циљ семинара је оснаживање компетенција наставника за коришћење едукативних и услужних мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења. Теме обрађиване на семинару су: Мобилни телефон у учионици-за и против; Технологија у учионици; Блумова таксономија 21.века; Апликације за помоћ у припреми, организацији и реализацији наставе; Апликације за управљање одељењем и Друге апликације које могу користити наставнику.
Семинар су реализовали аутори Марјан Миланов и Ана Живковић. На семинару је учествовало 25 наставника.

 IMG 2306 IMG 2307

 

Реализација семинара "Умеће комуникације..."

1-3. 9. 2017.  Акредитовани семинар "Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама" (кат.бр.136; компетенција К4, приоритет П4), реализован је у Регионалном центру за 28 наставника  и стручних сарадника основних и средњих школа. Теме које су обрађиване на семинару су: Однос између наставника и ученика - сложено поље комуникације; Ауторитет и васпитни стил; Понашања ученика која нас ометају у раду; Како реагујемо (Ја поруке - структура, услови за примену и ефекти); Проблеми ученика: Како реагујемо (Активно слушање - емотивна подршка, услови за примену и ефекти), Начини поступања у проблемским (конфликтним) ситуацијама - афирмисање конструктивних приступа у решавању ситуација из школске праксе.
Испред тима Психокод из Београда, водитељски тим чиниле су Ирена Лободок Штулић и Милка Михајловић.

IMG 2174 IMG 2179

 

Реализација семинара "Вештине за адолесценцију"

25-27. 8. 2017. У ОШ "Душан Јерковић Уча" у Шимановцима, реализован је акредитовани семинар број 20 (24 сата) „Вештине за адолесценцију – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих" (област: васпитни рад). Семинар су реализовале Весна Петровић Урошевић и Борислава Максимовић.
Теме које су на семинару обрађене су: Почетак тинејџерског доба - пут адолесценцијe; Градимо самопоуздање и вештине комуникације - Позитивно управљање емоцијама; Унапређивање односа са вршњацима; Јачање породичних односа; Правимо здраве изборе; Поставимо циљеве за здрав живот
Циљ семинара био је да се јача васпитни и превентивни утицај школе.
Семинар " „Вештине за адолесценцију – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих “ за школске 2016/207. и 2017/2018. подржао је Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш.

 

Реализација семинара "Диферецирана настава"

25. 8. 2017.  У Регионалном центру је одржан акредитовани семинар кат. број 477: „Диференцирана настава“ (8 бодова),  чији су аутори и реализатори Милена Петровић, професор српског језика и књижевности у Ваљевској  гимназији и Милева Мојић, дипломирани педагог, директор „Прве  основне школе“ у  Ваљеву. Семинару је присуствовало 30 наставника, стручних сарадника и директора из средњих стручних школа из Ниша и региона. На семинару су најбројнији били наставници из Прехрамбено хемијске школе у Нишу, који су уједно и иницијатори организације овог семинара.
Циљ семинара „Диференцирана настава“ је развијање свести о значају диференциране наставе и планирања интеракције свих учесника у образовно-васпитном раду засноване на поштовању различитости и уз уважавање индивидуалности, подржавање ученика да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и коментаришу.
Учесници семинара имали су прилику да упознају различите облике  диференциране наставе, уоче различите врсте мотивације и начина мотивисања ученика уз уважавање индивидуалних особености ученика.
Семинар „Диференцирана настава“ има за  циљ и оснаживање наставника за пружање подршке ученицима са посебним потребама као  и примењивање различитих стратегија праћења различитих аспеката личности ученика – сарадњу са другим ученицима, реаговање на неуспех.

IMG 2131 IMG 2141

 

Реализација семинара "Вештине за адолесценцију"

22-24. 8. 2017.  У ОШ "Слободан Бајић Паја" у Пећинцима, реализован је акредитовани семинар број 20: „Вештине за адолесценцију – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих" (област: васпитни рад, 24 бода). Семинар су реализовале Споменка Ћирић Јанковић и Весна Петровић Урошевић.
Циљеви семинара су унапређивање компетенција запослених у образовању за развијање социјално-емоционалних вештина код деце и младих, за прихватање позитивних вредности, ставова и понашања током периода адолесценције и превенцију злоупотребе ПАС и других облика ризичног понашања; Стицање знања о примени иновативних облика рада којима се подстиче развој самосвести, управљања собом, свести о социјалном окружењу, вештина успостављања и одржавања позитивних односа и вештина одговорног доношења одлука; Усвајање практичних техника које унапређују комуникацију и позитивне вршњачке утицаје и јачају заједништво у одељењу; Јачање лидерске улоге наставника у одељењу.

 

Реализација семинара „Акциона истраживања у функцији унапређивања квалитета наставе и учења“

6-7. 7. 2017. Одржан је  акредитовани семинар бр. 358  Каталога програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/2017. и 2017/2018. - „Акциона истраживања у функцији унапређивања квалитета наставе и учења“ са темама: Појам акционих истраживања; Елементи и одлике акционих истраживања; Матрица планирања акционих истраживања; Методе и учесници у акционим истраживањима; Врсте акционих истраживања; Практична и теоријска питања у акционим истраживањима; Етичка начела у спровођењу акционих истраживања; Улога акционих истраживања у унапређивању васпитно-образовне праксе; Школски развојни план као оквир за акциона истраживања.
Аутори и реализатори су: др Јелена Максимовић, доцент Филозофског факултета у Нишу и Јелена Османовић, мастер, асистент Филозофског факултета у Нишу.

IMG 2095

 

Реализација семинара "Умеће комуникације..."

9-11. 6. 2017. Акредитовани семинар "Умеће комуникације - како да говоримо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама", каталошки број 136, 20 сати, К4, П4, из области Васпити рад, реализован је у Регионалном центру. На семинару је учествовало 26 наставника основних и средњих школа. Испред тима Психокод, водитељски тим чиниле су Ирена Лободок Штулић и Милка Михаиловић.

IMG 2012 IMG 2013


Реализација семинара "Функција школских библиотека..."

5. 6. 2017. У организацији Народне библиотеке Бор реализован акредитован семинар број 4  „Функција школских библиотека у развоју креативног читања и мишљења” (8 бодова). Семинару је присуствовало 20 наставника из различитих школа из борског округа. Реализатори семинара били су др Весна Црногорац и др Жељко Вучковић. Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш за школску 2016/2017. и 2017/2018. годину.

 

Реализација семинара ''Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици''

27-28. 5. 2017. У Основној школи "Деспот Стефан Лазаревић" реализован је акредитовани семинар  ''Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици'', број 327 (16 бодова). Семинару је присуствовало 26 наставника и учитеља ове школе. Реализатори семинара били су Љиљана Тошић Радовановић и Владица Тошић.
Регионални центар Ниш је семинар подржао у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2016/2017. и 2017/2018. годину.

 

Реализација семинара "Златни мост..."

20.05.2017. У Регионалном центру је одржан акредитовани семинар  "Златни мост, едукација о репродуктивном здрављу и толеранцији намењена наставницима основних школа", број 169 (8 бодова) .
Семинар су реализовале Јасминка Петровић ауторка књига за децу и младе ("Секс за почетнике", "Школа", "Само за твоје уши") и много других и Ивана Лукић, ауторка књиге за децу и младе "(Не)питај ме како сам". На семинару је учествовало 26 учитеља, наставника и стручних сарадника из основних и специјалних школа.

IMG 1834 IMG 1835

 

Реализација семинара "Вештине за адолесценцију"

18-20.05.2017. У Београду, у ОШ "Десанка Максимовић", је реализован акредитовани семинар "Вештине за адолесценцију - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих" ( кат. бр. 20, 24 бода). Реализаторке семинара биле су Споменка Ћирић Јанковић и Борислава Максимовић. Обуци су присуствовала 22 учесника - чланови колектива школе.
Регионални центар Ниш подржао је овај семинар за ову и наредну школску годину. Семинар се налази у Каталогу акредитованих семинара на сајту ЗУОВ-а.

 

Реализација акредитованих семинара

13.05.2017.

У ОШ "Миладин Бучевић", Влаоле (Бор), за колектив школе је реализован акредитовани семинар  број 65 (8 бодова) "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама". Реализатори семинара били су Милена Младеновић и Младен Јовановић.

У ОШ "Карађорђе" у Горњем Матејевцу, за колектив школе је реализован акредитовани семинар број 269 (8 бодова), "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно стредство 21.века". Реализатори семинара били су Ана Живковић и Марјан Миланов.

Регионални центар Ниш је оба семинара подржао за ову и наредну школску годину и налазе се у Каталогу програма стручног усавршавања.

 

Реализација семинара "Употреба мобилних апликација..."

01.04.2017. У Првој техничкој школи у Крагујевцу реализован акредитован семинар број 230 (8 бодова) "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: паметни телефони као наставно средство 21.века". Семинар су реализовали  Ана Живковић и Марјан Миланов који су уједно и аутори. Семинар је за ову и наредну школску годину подржао Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш.

 

Реализација семинара "Виртуелно предузеће - учешће на сајму виртуелних предузећа"

01-02.04.2017. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар број 649 (16 бодова) "Виртуелно предузеће - учешће на сајму виртуелних предузећа". Семинар је намењен  наставницима економске групе предмета који раде у средњим стручним школама. Семинару је присуствовало 24 наставника. Реализатори семинара биле су Ана Јанковић и Љиљана Максимовић Рубежановић.

IMG 1540

 

Реализација семинара "Час по мери детета"

25-26.03.2017. У организацији Самосталног синдиката образовања Ниш за чланове синдиката организован је акредитован семинар број 331 (8 бодова) "Час по мери детета". Семинар је реализован за две групе наставника, укупно 51 наставник је завршио семинар. Семинар су реализовале Веселинка Станковић и Валентина Вељковић Николић, док је Регионални центар овај програм подржао за наредне 2 године.

 

Реализација семинара "Дискриминација и права детета"

25-26.03.2017. У Регионалном центру је за две групе наставника реализован акредитовани семинар “Дискриминација и права детета” (кат. бр. 32, компетенција К3, приоритет П4). На семинару је учествовало 56 наставника нишких основних и средњих школа. Семинар је финансијски подржао Caritas Београдске надбискупије у оквиру пројекта "Унапређивање образовања о дечјим правима". Семинар су реализовале Марсела Ескенази Милутиновић и Александра Јованин, а општи циљ семинара је креирање школске атмосфере у којој се уважава различитост, поштују дечја права, препознаје дискриминација. Теме семинара односе се на формирање предрасуда и стереотипа, механизме настајања, начине  превазилажења и дискриминације у образовању.
Испред организације Caritas семинару је присуствовала Бруна Марђоновић Симоновић.

 20170325 120436 20170325 120518

 

Реализација семинара "Умеће одрастања

22-24.03.2017. У  Регионалном центру је реализован  акредитовани  семинара "Умеће одрастања - оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима" (кат. бр. 87, Компетенција К3, приоритет П4). На семинару је било 26 наставника основних и средњих школа. Испред тима "Психокод" семинар реализују Ирена Лободок Штулић и Милка Михајловић. Циљеви семинара су повећање степена професионалне заинтересованости, информисаности и осетљивости наставника за развојне промене и потребе адолесцената ради бољег разумевања и реаговања.

IMG 1399

 

Реализација семинара "Лидерство у образовању - управљање образовним институцијама“

11-12.03.2017. У сарадњи са Школском управом у Нишу, реализован је акредитовани семинар "Лидерство у образовању - управљање образовним институцијама“ (део 1.) под вођством доц.др Јелене Теодоровић, ванредног професора Факултета педагошких наука у Јагодини и Соње Стаменовић, самосталног саветника на пословима образовања и спорта у Градској управи Звездара. Учесници су били директори (37) основних и средњих школа и предшколских установа са територије Нишавског, Пиротског и Топличког округа.
Садржаји који су били прорађивани, кроз активно учешће полазника, су веома важни за унапређивање компетенција директора и тицали су се преиспитивања функције школе/предшколске установе, улоге лидера у побољшању квалитета наставе и активности, значајем познавања јавних политика образовања и начинима за стварање конкретних образовних мера у сврху решавања конкретних проблема.

IMG 1239

 

Реализација семинара „Обука наставника и стручних сарадника за образовање младих за љуска права“

03-05.03.2017. У организацији Едукационог центра из Лесковца одражан је тродневни акредитовани семинар „Обука наставника и стручних сарадника за образовање младих за љуска права“, каталошки број 57. Теме које су  обрађиване на семинару су: Шта су људска права; Заштита равноправности; Увод у образовање за људска права - знање, вештине и ставови - активизам и улога школе у заштити равноправности; Технике и методе образовања за људска права; Деца и млади; Грађанство; Дискриминација и ксенофобија; Полна и родна равноправност; Здравље и сигурност; Права жена. Семинару је присуствовало 20 наставника из Новог Пазара, Бруса, Зајечара, Лесковца и Ниша.

WP 20170304 11 37 14 Pro WP 20170304 11 36 55 Pro

 

Реализација семинара из енглеског језика

04-05.03.2017. У Регионалном центру реализован је акредитовани семинар "Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners" број 745 (24 бода). Семинар је намењен наставницима енглеског језика у основним школама. Подржан је од стране Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, а бесплатан је захваљујући донацији Америчке амбасаде у Београду. Семинар су реализовале Ивана Ћирковић и Зорица Јовановић.
Трећи, завршни, дан семинара биће реализован 1.4.2017.

WP 20170304 11 25 47 Pro WP 20170304 11 26 20 Pro


Реализација семинара "Имплементација стандарда у наствни процес"

26.02.2017. "Имплементација стандарда у наствни процес" (кат.бр.146), компетенција К1, приоритет П2, назив је акредитованог семинара за наставнике који је одржан у Регионалном центру. Семинар је подржало Друштво историчара Србије, а општи циљ семинара је развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у школи, јачање капацитета запослених у области примене и евалуације образовних стандарда. На семинару је учествовало 8 наставника из Лесковца, Куршумлије, Пирота, Књажевца и Ниша. Семинар су реализовали Бојана Стевановић и Саша Андјелковић, наставници историје из Београда.

IMG 1177 IMG 1175

 

Реализација семинара "Час по мери детета"

25.02.2017. У организацији Удружења просветних радника из Аранђеловца реализован је акредитовани семинар број 331 "Час по мери детета". Семинар је реализован у оквиру Зимских сусрета просветних радника Аранђеловца у ОШ "Милан Илић Чича". На семинару је  учествовало 30 наставника из основних школа у Аранђеловцу. Водитељке семинара биле су Веселинка Станковић и Валентина Вељковић Николић.
Регионални центар Ниш је семинар подржао у овој и наредној школској години.

 

Реализација семинара "Планирање превенција насиља и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним институцијама"

18.02.2017. У Млекарској школи "Обрен Пејић" у Пироту реализован је акредитовани семинар број 65  "Планирање превенција насиља и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним институцијама" (8 бодова), за колектив школе. Семинару је присуствовало 30 наставника. Реализатори семинара били су Младен Јовановић и Милена Младеновић. Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш за наредне две школске године.

 

Реализација семинара "Вештине за адолесценцију"

10-12.02.2017. У Регионалном центру реализован је акредитовани семинар број 20, К3 и П1  "Вештине за адолесценцију - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих" (24 бода). Семинару су присуствовали наставници, стручни сарадници и асистенти у настави. Водитељи семинара биле су Весна Петрович Урошевић, Споменка Ћирић Јанковић и Борислава Максимовић. Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш за наредне две школске године.

IMG 1121 IMG 1123

 

Реализација семинара "Програм подршке одељењском старешини"

09.02.2017. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар "Програм подршке одељењском старешини"  број 78 , К3 и П4, (12 бодова). Присуствовало је 30 наставника а семинар су реализовале Катарина Дуњић Мандић, Гордана Божановић и Татјана Јаћимовић. Семинар је подржан од стране Регионалног центра Чачак. 

IMG 1109 IMG 1112

 

Реализација семинара "Вештине за адолесценцију"

07-09.02.2017. У дому ученика средњих школа у Зајечару реализован је акредитовани семинар број 20, К3 и П1 "Вештине за адолесценцију - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих" (24 бода). Семинару је присуствовало 30 наставника и васпитача из дома ученика и основних школа у Зајечару. Водитеље семинара биле су Весна Петрович Урошевић и Споменка Ћирић Јанковић. Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш за наредне две школске године.

 

Реализација семинара "Савремена настава Грађанског васпитања"

08.02.2017. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар "Савремена настава Грађанског васпитања" број 969 (8 бодова). Семинару је присуствовало 27 наставника из Ниша и региона. Реализаторке семинара биле су Зорица Сорак и Неда Богојевић Прековић. Семинар је подржан од стране Центра за стручно усавршавање Крагујевац.

IMG 1095 IMG 1088

 

Реализација семинара о насиљу

04.02.2017. У Регионалном центру реализован je акредитован семинар број 65 (8 бодова) "Планирање превенција насиља и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним институцијама" за колектив гимназије "9.мај". Семинару је присуствовало 30 наставника школе. Реализатори семинара били су Младен Јовановић и Милена Младеновић. Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш за наредне две школске године.

IMG 1067

Уплата котизације: 840-842668-41 без позива на број

Најава догађаја

 • ПОНУДА СЕМИНАРА до децембра 2017. +

  Нашу актуелну понуду семинара можете погледати овде

 • 16. 12. 2017. СЕМИНАР "Планирање превенције..." +

  ГРУПА ЈЕ ПОПУЊЕНА!

  У Регионалном центру се реализује семинар број 65 -  "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама".

  реализација у РЦ: 16. 12. 2017.
  котизација: 2.100,00 динара
  пријављивање до 9. 12. 2017. на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Више о садржају и организацији семинара можете погледати ОВДЕ
  Пријавни лист можете преузети ОВДЕ

 • 16. 12. 2017. СЕМИНАР за наставнике енглеског језика +

  СЕМИНАР ЋЕ БИТИ ОДРЖАН, ИМА ЈОШ 6 МЕСТА!

  Регионални центар организује 16.12.2017. акредитован семинар за наставнике енглеског језика број 729 (8 бодова) "Variety as the Spice of ELT-revisted".
  Семинар је намењен наставницима енглеског језика у основним средњим школама и гимназијама.
  Котизација за семинар је 1.900,00 динара.
  Пријављивање на пријавном листу у прилогу до 9.12.2017.
  Пријаве слати на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Више о семинару можете погледати ОВДЕ
  Пријавни лист можете преузети ОВДЕ

 • 12-14. 1. 2017. СЕМИНАР "Умеће комуникација..." +

  12-14.01.2018. Семинар „Умеће комуникација - како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама”.

  Овај програм је један од програма признатих за реализацију предмета Грађанско васпитање.

  пријављивање: до 29.12.2017.
  котизација: 6.250,00

  Више о садржају и организацији семинара можете погледати ОВДЕ
  Пријавни лист можете преузети ОВДЕ

 • ПОСЕТИТЕ ПАРК ЗНАЊА У РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ НИШ +

  Посетите Парк знања у дворишту зграде Регионалног центра - Париске комуне бб (поред Општине Медијана) и играјте се у песку Архимедове бележнице и Si школице, испробајте рад Галилејевог клатна и Фарадејевог тунела, седите на ексерима Факирове столице и упознајте се са 147 цифара броја Pi!
  Групне посете обавезно најавити ради обезбеђивања стручног водича најкасније 7 дана пре доласка. Да би посета прку била испраћена предавањем о експонатима група треба бити од најмање 40 особа, у супротном Парк можете посетити и о експонатима се информисати у сопственој режији. Најава на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на телефон 018/202-300.
  Цена улазнице за школе ван Ниша је 80 динара по ученику.

  IMG 1851 IMG 1793 IMG 1863 IMG 1764 IMG 1766

 • Брошура акредитованих семинара РЦ Ниш +

  За школску 2016/2017. и 2017/2018. годину Регионални центар је у Каталогу програма стручног усавршавања  подржао семинаре о којима можете више прочитати у брошури која је у прилогу.
  Семинари ће се реализовати у току школских година за потребе наставника и школа.
  Организација једнодневних семинара за групу од 30 учесника износи 40.000,00 динара док организација дводневних семинара износи 68.000,00 динара. У цену су урачунати хонорари, порези и доприноси, уверења. Школе могу контактирати Центар на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или телефон 018/202-300 и договорити организацију семинара у школи или у РЦ Ниш.
  Наставници, појединачно заинтересовани за семинаре из понуде, могу се пријавити попуњавањем пријавног листа у прилогу а о термину одржавања семинара биће благовремено обавештени.

  Пријавни лист можете преузети ОВДЕ

  БРОШУРА

 • Појашњење признавања бодова остварених на међународном стручном усавршавању +

  У складу са одредбама члана 22 Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. гласник РС, бр. 86/2015, 3/2016, 73/2016 и 80/2016) наставник, васпитач или стручни сарадник има могућност остваривања стручног усавршавања учествовањем на међународном стручном усавршавању.

  За признавање одговарајућег броја бодова остварених учествовањем на међународном стручном усавршавању на основу наведеног правилника, потребно је Заводу доставити следеће:
  •    Захтев установе у којој је наставник, васпитач или стручни сарадник запослен.
  •    Сертификат о учешћу наставника, васпитача или стручног сарадника преведен и оверен од стране овлашћеног судског тумача (уколико није на српском језику).
  •    Потврду установе да је предметни облик стручног усавршавања саставни део годишњег плана стручног усавршавања запослених, односно, да је у складу са приоритетима установе и приоритетним областима стручног усавршавања од значаја за развој образовања и васпитања.

  Признавање бодова остварених на међународном стручном усавршавању вршиће се искључиво по систему еквиваленције са стручним усавршавањем у Републици Србији, односно, неће се признавати ниједан облик стручног усавршавања који није у складу са Правилником.

  (Преузето са сајта Завода за унапређивање образовања и васпитања). 

 • +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 • БЕСПЛАТНИ ОНЛАЈН КУРСЕВИ +

  IT Academy

  Obaveštavamo Vas da smo u saradnji sa ITAcademy za posetioce našeg sajta obezbedili besplatne online kurseve za usavršavanje profesionalnih veština .
  Cilj nam je da onima koji žele da se usavršavaju i napreduju omogućimo da postanu konkurentniji na tržištu i da svoje akademsko znanje prošire praktičnim veštinama koje su danas neophodne za rad.
  U ponudi su sledeći besplatni online kursevi:
  ● Word
  ● Excel
  ● PowerPoint
  ● Photoshop
  ● Engleski jezik (nivo prilagođen predznanju polaznika)

  Ukoliko želite da dobijete neki od navedenih kurseva potrebno je da pošaljete mejl sa subjectom: Besplatni online kursevi i Vaše ime i prezime na Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. i
  prvih petoro koji se prijave dobiće pravo da potpuno besplatno pohađaju kurs koji odaberu.
  Ukoliko budete bili jedan od dobitnika, poslaćemo Vam na mejl poklon kod sa kojim ostvarujete pravo na besplatan online kurs. Nakon što dobijeni kod
  unesete na strani prijave dobićete na mejl sva potrebna uputstva za pohađanje izabranog online kursa.
  Pozivamo Vas da se aktivno uključite u razvoj svojih profesionalnih veština kako biste lakše došli do dobro plaćenog posla.

   

 • АКТИВНОСТИ У НАУЧНОМ КЛУБУ +

  У оквиру свог Научног клуба Регионални центар Ниш наставља да и у новој школској години реализује активности за ученике и наставнике у области промоције науке.
  Уговор о реализацији пројеката по Јавном позиву за 2017. годину из области промоције и популаризације науке са Центром за промоцију науке потписан је 01.09.2017. године.
  Подршку на конкурсу су добила 4 пројекта.

  Пројекти  који ће се реализовати у Научном клубу у периоду септембар 2017. -  март 2018. су:
  1.Учионица у свемиру

  2.Рачунарске апликације за Галилејеве законе физике

  3.Физика за најмлађе

  4.Клуб мисаоних игара 2.

  У реализацији ових пројеката учествују наставници  и ученици нишких основних и средњих школа, као и асистенти и професори са Природно математичког факултета у Нишу.

  CPN poster 2017

 • Предавања за наставнике која реализује Филозофски факултет +

  Предавања за наставнике која реализује Филозофски факултет –Департман за српски језик и Департман за српску и компаративну књижевност:

  Поводом обележавања јубилеја – 30 година студија Српског језика и књижевности на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Нишу, у новембру и децембру 2017. године, биће одржан циклус предавања наставника и сарадника са Департмана за српски језик и Департмана за српску и компаративну књижевност. Предавања су везана за презентацију савремених достигнућа и приступа из области науке о језику и науке о књижевности. Имају отворени карактер и намењена су превасходно професорима српског језика и књижевности, студентима, ученицима гимназија и средњих школа, али и широј научној и културној јавности.

  Пријављивање није неопходно. Улаз је слободан.

  ПРОГРАМ 

 • 13. 12. 2017. Радионица е-Портфолио +

  Радионица: е-Портфолио наставника/годишњи план и годишњи извештаја о стручном усавршавању наставника.

  позив и пријавни лист

 • 13. 12. 2017. Обележавање 30 година стваралаштва професора српског језика и писца Власте Н. Ценића +

  13.12.2017. у 19 часова Регионални центар организује обележавање 30 година стваралаштва професора српског језика и писца Власте Н. Ценића под називом "ШТРАПКЕ, КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ ВЛАСТЕ Н. ЦЕНИЋА ПОВОДОМ 30 ГОДИНА СТВАРАЛАШТВА".
  У презентовању стваралаштва учествује аутор са ученицима и колегама из ОШ "Вук Караџић" у  Дољевцу.
  Власта Н. Ценић је идејни творац и организатор манифестације „Сусрети просветних радника књижевних стваралаца за децу“ у ОШ „Вук Караџић“ у Дољевцу, у којој ради као професор српског језика, педагошки саветник.                
  Пише поезију за децу. Пише о детињству. Заступљен је у бројним антологијама.
  Члан је Удружења књижевника Србије и Удружења књижевника и књижевних преводилаца Ниша. Награђиван.
  Неколико његових песама је компоновано за дечје музичке фестивале.

  Улаз слободан.

  Присутни наставници ће добити потврде о присуству на 2 сата стручног усавршавања (Правилник о
  стручном усавршавању, "Сл.гласник 81/2017."). 

  пријавни лист

 • 25.12. 2017. Трећа изложба ликовних радова ученика +

  Трећа изложба ликовних радова ученика основних и средњих школа града Ниша, отварање 25.12.2017. у 19.30 часова.
  Више о изложби погледајте ОВДЕ

 • Испит из немачког језика у организацији Goethe-Instituta +

  Испити немачког језика на свим нивоима Заједничког европског референтног језичког оквира: од А1 за почетнике до C2 за највиши језички ниво у организацији Goethe Instituta из Београда у Регионалном центру Ниш у следећим терминима:
  3/4.02.2018.
  9/10.06.2018.
  13/14.10.2018.

 • ECDL TEST CENTAR +

  ECDL baner

 • 1
 
cacakkanjizakikindakragujevackrusevacleskovacsabacsmederevouzicenovi pazarknjazevac