Пројекат "Хајде да СМАРТ направимо заједно"

Научни клуб Ниш, реализује пети пројекат из свог годишњег програма рада за 2023/2024 годину "Хајде да СМАРТ направимо заједно". За потребе пројектних активности групу ученика водимо у нови Мејкерс Лаб простор у Елетротехничкој школи „Мија Станимировић“, отворену лабораторију и радионицу, где могу да уче и увећавају своје знања из области програмирања, роботике и електронике.
Прва активност одржана је у уторак 9.04. када је у савремено опремљеној учионици, која подстиче учење, група ученика I године упозната са софтверима који се користи за рад са 3D штампачима, апликативним софтверима из области рачунарства и информатике за рад са 3D штампачима; коришћењем и улогом 3D штампача у инжењерству (штампање делова авиона), медицини (штампање протетичких помагала) и осталим областима науке; Кроз радионице у пројекту, ученицима је омогућено да сагледају значај употребе паметних уређаја у унапређивању квалитета живота, оспособе се за развијање идеја, проверу њене применљивости и развој личних интересовања. Циљ пројекта је мотивисање ученика за самостално планирање, организовање и спровођење процеса израде паметних уређаја применљивим у различитим областима живота.

Носиоци пројекта су ученици IV године ЕТШ "Мија Станимировић": Петра Живковић, Лана Јовановић, Душан Марјановић, Матеја Грујић, Константин Лукић, Петар Костић, са образовних профила техничар информационих технологија и електротехничар информационих технологија под менторством професора Јелене Рајковић и Иване Миладиновић. Следеће радионице за ученике основних и других средњих школа реализују се 15. и 16. априла у простору Мејкерс Лаб-а.

Honeyview DSC03258 Honeyview DSC03282
Honeyview IMG 0997005187fd2f8740d9302f5808dbce V Honeyview DSC03277
Honeyview IMG 128fa082ae7a857858bf6103ce9e71e0 V Honeyview IMG 0faab97eca610a09191debbe86e23904 V

Реализован акредитовани семинар „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно – образовним установама“

У Центру за стручно усавршавање Ниш у суботу 06.04.2024. за 20 наставника Прве нишке гимназије „Стеван Сремац“ реализован је акредитовани семинар „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно – образовним установама“ (каталошки број 123, област: васпитни рад, 8 бодова). Семинар је при акредитацији код ЗУОВ-а, подржао Центар за стручно усавршавање Ниш. Општи циљеви семинара: Јачање компетенција тима за заштиту деце и ученика од насиља и запослених у установи, у домену превентивног деловања и реаговања у ситуацијама насиља. Специфични циљеви: Упознавање са полазним основама за планирање превенције – законска регулатива и извори података (база података о евидентираним случајевима насиља и ризичним местима, резултати спољшњег вредновања и самовредновања, упитник Безбедности школског окружења, специф. Установе, израда Индивид. плана заштите); Унапређивање квалитета самовредновања кроз индентификовање могућих дескриптора за оне индикаторе у оквиру стандарда 5.3. (У школи функционише систем заштите од насиља) и 2.1.(Установа је сигурна и и безбедна средина); Унапређивање методологије за израду Плана превенције насиља и Индивидуалног плана заштите; Повећање осетљивости за предикцију могућих последица услед пропуштања корака у процедури и неблаговременог реаговања кад се насиље догоди.
Семинар су реализовали: Валентина Андрејић Ристић, дипломирани филолог за српски језик и књижевност и Јасмина Гејо, дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Honeyview DSC03251 Honeyview DSC03249

Одржана обука „Приступачна комуникација“

04.04. и 05.04.2024. У Центру за стручно усавршавање одржана је обука „Приступачна комуникација“ у организацији Caritas Srbije. Приступачна комуникација значи да се сложена питања поједностављају и чине разумљивима за све људе са (и без) инвалидитета или потешкоћа у учењу, без губитка информација омогућавајући друштвену, политичку и културну партиципацију за велику циљну групу. Изузетно је важно користити приступачну комуникацију и јасан и једноставан језик у свакодневном говору, али посебно је важно користити исту у раду са осетљивим категоријама друштва. Кроз обуку учесници су стекли основна знања о концепту приступачне комуникације, јасном и једноставном језику, смерницама за израду материјала на јасном и једноставном језику те смерницама за комуникацију са различитим осетљивим групама. Предавачи су били: Душан Перић и Анита Говља. Обукама је оба дана присуствовало 33 сручна радника запослена у установама социјалне заштите као што су Центар за породични смештај и усвајање, Геронтолошки центар, Центар за пружање услуга социјалне заштите Мара, Дом за децу и младе „Душко Радовић“ и другим установама.

Honeyview DSC03240 Honeyview DSC03237

Одржана радионица „Електронски документ и архивирање“

05.04.2024. У Центру за стручно усавршавање Ниш одржана је радионица „Електронски документ и архивирање“. Обрађена је тематика која се тиче свих обавеза у вези архивирања, а корисници су обучени да поднесу исправан образац архивске књиге за који је рок до 30.04. текуће године. Што је подразумевало: Како исправно попунити књигу за ову годину у светлу нових прописа о електронском архивирању; Које су обавезе ималаца и стваралаца електонских докумената и колико се оне разликују од обавеза вазаних за папирну документацију; Шта је електронски документ и по којим правилима архивирати документарни материјал настао у електронском облику; Како ускладити Листу категорија и које категорије докумената уносимо у њу; Која интерна акта смо обавезни да израдимо из ових области и шта морамо да регулишемо њима. У свету нових прописа и обавеза који се тичу архивирања, тумачила су се електронска документа, електронска индентификација и квалификоване услуге од поверења и корисници су били упознати са свим обавезама које имају по основу овог Закона. Обрађена је Уредба о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику, а с обзиром да уредба предвиђа доношење интерног акта сваког обавезника, на радионици се прошло кроз модел овог акта и корисницима се приближиле обавезе које имају по основу овог подзаконског акта. Предавач је била Ана Ђелић Здравковић, стручни консултант Семинара Србије. Радионици је присуствовало 16  буџетских корисника из јавног сектора.

Honeyview DSC03246 copy Honeyview DSC03247
Honeyview DSC03244

Одржано предавање "Израда предлога финансијског плана за 2025. годину и рад у апликацији ИФИСуП и СПИРИ"

У периоду 1-2. април 2024. у Центру за стручно усавршавање одржано је предавање "Израда предлога финансијског плана за 2025. годину и рад у апликацији ИФИСуП и СПИРИ" за запослене у рачуноводству основних и средњих школа као и за директоре. Предавање је одржао Дејан Симонић, саветник за финансијско материјалне послове у Министарству просвете. Теме предавања:

• Увод и основни појмови везани за апликације СПИРИ и ИФИСуП
• Новине у пословању преласком на систем СПИРИ
• Еиденциони рачуни
• Финансијско планирање – Циклус план
• Извршење буџета
• Захтев за промену квота
• Израда и измена финансијског плана применом апликације ИФИСуП
• Савети и смернице за успешно пословање преласком на нови рачуноводствени систем СПИРИ

Обуци је присуствовало 115 запослених у основним и средњим школама Нишавског округа.

Honeyview DSC03214 Honeyview DSC03223
Honeyview DSC03231 Honeyview DSC03233

Одржан Актив секретара основних школа

29.03.2024. Одржан је Актив секретара основних школа Града Ниша у Центру за стручно усавршавање Ниш. Дневни ред састанка био је:

1. Израда Статута;
2. Новине у правилнику о оцењивању;
3. Новине у правилнику о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање;
4. Новине у закону о уџбеницима;
5. Текућа питања.

Активу је присуствовало 10 секретара основних школа Града Ниша.

Honeyview DSC03205

Обавештење о промени назива установе:

На основу Одлуке Скупштине Града Ниша бр.06-947/2022-1-02 од 02.11.2022. године установа је променила назив у Центар за стручно усавршавање.

_______________________________________

Уплата котизације на ж.р.:
840-31500845-37

  • :
  • :

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

  • 1
min prosvete nauke zavod za unapredjenje
zavod za vrednovanje mreza copy
CPN                                        

Мрежа РЦ/ЦСУ Србије 
cacak kanjiza kikinda Kragujevac Krusevac Leskovac
Sabac Smederevo Uzice Novi Pazar Knjazevac 1